Waldorf-tanárok Tanév Előkészítő Műhelye

 

A Nyári Akadémia utódja

35 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés osztálytanítók, alsó, közép és felső (gimnáziumi) tagozatos szaktanárok részére

Kiket várunk: a Waldorf-iskolák alsó, közép, vagy felső tagozatán minimum egy éve tanító kollégákat (osztálytanítókat, szaktanárokat)

Kiket nem tudunk fogadni: az iskolákban 2019 őszétől dolgozó új kollégákat (kivételt képeznek a befejezett Waldorf-képzéssel rendelkezők), illetve Waldorf-iskolában jelenleg nem tanító tanárokat.

Szaktanárokat az 1. évfolyamos csoportban sajnos nem tudunk fogadni.

 

Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola

Időpont: 2019. június 29 – július 3.

Jelentkezési határidő: 2019. május 1.

A képzés díja: 35.000 Ft

 

Kedves Tanárok, kedves Kollégák!

E komoly múltra visszatekintő továbbképzés (a kötelezően megújított akkreditáció apropóján) némi ’fazonigazításon’ esett át. A legfeltűnőbb a névváltozás: Nyári Akadémiából a tán szolidabb hangzású Tanév Előkészítő Műhelyre kereszteltük. Bizonyára időbe telik majd, mire megszokjuk, ám biztos pontként a helyszín továbbra is a vendégszerető Gödöllő.

A tanév végeztével sokaknak fárasztó volt az eddigi 6 nap; most, hogy rövidebb lett időben a továbbképzés, tán kisebb arányban lesznek azok, akik az elején és/vagy a végén még/már nem lesznek ott. Bízunk benne, hogy az 5 nap is tud egy biztos alapot adni a következő tanévhez, a nyári pihenés után.

A szerkezet hasonló az eddigihez: előadások, művészeti órák és évfolyamcsoportos órák lesznek mind a 12 évfolyam számára. Változás azonban, hogy számban kevesebb (3), időben kicsit hosszabb (másfél óra) előadásokra számíthattok.

A művészeti órák választéka évről-évre kicsit változik, ám az elmélyült vagy igényesebb munkát segítheti, hogy idéntől 1 művészeti foglalkozást kell válasszatok, s azon kell részt vennetek a reggeli és a délutáni sávban egyaránt.

A nap ritmusát egy picit tán változatosabbá sikerült tennünk: nem terheli a délutánokat két tömör módszertani óra egymásutánja. A legújabb elem pedig az, hogy a megszokott „ívek” nem pusztán egy napon, hanem különböző időpontokban és különböző évfolyamok együttes óráin köszönnek vissza, ahol évfolyamok közötti folyamatokról kaphattok képet, és ezáltal tágabb kitekintést az adott osztályfokról.

Mindösszesen tehát 3 nagyelőadással, 12 órányi művészeti, illetve 17 órányi módszertani órával várunk Benneteket.

G.Ekler Ágnes

 

Az idei továbbképzés átfogó témája:

Tanárszemmel

Előkészítő gondolatok a 2019. évi Tanév Előkészítő Műhelyre

Milyen elvárásaink lehetnek egy Waldorf-iskola tanári szobájába belépve?

Lehetnek ott roppant izgalmas tárgyak, melyek kifürkészhetetlen céllal indulnak be az egyes órákra. Lehetnek ott kézimunkák és kézműves alapanyagok, melyekkel épp egy kolléga bíbelődik. Lehetnek ott egzotikus hangszerek, melyek meglepő hangon szólalnak meg. Lehetnek ott nagyon szép és igazi könyvek, valamint roppant mélységű cikkek, újságok, melyeket csak sajnálunk, hogy mind nem olvashatunk egyszerre. És lehetnek képek is, melyek egy-egy időben lelki támaszként villannak elibénk, épp órát tartani indulásunkban.

Ám kik azok, akik kollégákként vannak abban a tanáriban velünk együtt? Ők is időnként tűnhetnek izgalmas sorsúnak, egzotikus érdeklődésűnek; szólhatnak mélyen és lelki támaszt adóként, és beszélhetnek roppant meglepő dolgokról. De mi az, ami nap mint nap segít minket átélni, hogy munkatársak vagyunk: valódi tanárok? Olyan tanárok, akik nem önmagukat akarják megvalósítani; olyanok, akik nem pusztán kreatívak; nem olyanok, akik az érdekesség, az újdonság és az egyénieskedés érzületében élnek. Miáltal válunk egymás valódi társaivá a munkánkban, ha a pontosan meg nem értett vagy félreértett szellemtudomány alternatív, ezoterikus és new ages gondolatokkal, fogalmakkal és gyakorlattal keveredik egyre több szülő, s egyre gyakrabban a tanárok érzületében és mindennapjában egyaránt?

A tanári közös tér. Munkatárssá a közös szellemi tér által válhatunk. Egy ilyen közös szellemiség által már a tekintetek és félszavak is elegendőek, hogy mindnyájan tanárként tevékenykedhessünk. Tanárokként, akik munkájuk alapjának az egyénileg elmélyített szellemtudományos embertant tartják. Mert ha ez az alap, akkor minden tevékenység forrásaként szolgálhat úgy, hogy a sokszínűség és az egyéniségek kavalkádja mögött egy egyértelmű és következetes rend megtartó ereje húzódik.

Ha egy tanáriba lépve ezt elvárhatjuk, akkor tudunk egymással arról beszélni: ne arra figyeljünk, hogy mit kér egy gyermek vagy fiatal, hanem arra, hogy mit kellene kérnie. Ha ezt érzületként magunkévá tesszük, akkor a 100. év nem pőre programsorozat, hanem életcsírát hordozó impulzus lehet.

 

A képzés Meghívóját és Jelentkezési lapját itt dokumentumokban találjátok:

Meghívó – TEM 2019

Jelentkezési lap – TEM 2019

 

Szervezési kérdésekben kapcsolattartó:

Kótai Zita, tanevelokeszito@gmail.com tel: 20/ 321 8036