Aktuális képzések

Waldorf-tanárok Tanév Előkészítő Műhelye

(a Nyári Akadémia utódja)

35 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés osztálytanítók, alsó, közép és felső (gimnáziumi) tagozatos szaktanárok részére.

Kiket várunk: a Waldorf-iskolák alsó, közép, vagy felső tagozatán minimum egy éve tanító kollégákat (osztálytanítókat, szaktanárokat)

Kiket nem tudunk fogadni: az iskolákban 2019 őszétől dolgozó új kollégákat (kivételt képeznek a befejezett Waldorf-képzéssel rendelkezők), illetve Waldorf-iskolában jelenleg nem tanító tanárokat.

Szaktanárokat az 1. évfolyamos csoportban sajnos nem tudunk fogadni.

 

Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola

Időpont: 2019. június 29 – július 3.

Jelentkezési határidő: 2019. május 1.

A képzés díja: 35.000 Ft

 

Kedves Tanárok, kedves Kollégák!

E komoly múltra visszatekintő továbbképzés (a kötelezően megújított akkreditáció apropóján) némi ’fazonigazításon’ esett át. A legfeltűnőbb a névváltozás: Nyári Akadémiából a tán szolidabb hangzású Tanév Előkészítő Műhelyre kereszteltük. Bizonyára időbe telik majd, mire megszokjuk, ám biztos pontként a helyszín továbbra is a vendégszerető Gödöllő.

A tanév végeztével sokaknak fárasztó volt az eddigi 6 nap; most, hogy rövidebb lett időben a továbbképzés, tán kisebb arányban lesznek azok, akik az elején és/vagy a végén még/már nem lesznek ott. Bízunk benne, hogy az 5 nap is tud egy biztos alapot adni a következő tanévhez, a nyári pihenés után.

A szerkezet hasonló az eddigihez: előadások, művészeti órák és évfolyamcsoportos órák lesznek mind a 12 évfolyam számára. Változás azonban, hogy számban kevesebb (3), időben kicsit hosszabb (másfél óra) előadásokra számíthattok.

A művészeti órák választéka évről-évre kicsit változik, ám az elmélyült vagy igényesebb munkát segítheti, hogy idéntől 1 művészeti foglalkozást kell válasszatok, s azon kell részt vennetek a reggeli és a délutáni sávban egyaránt.

A nap ritmusát egy picit tán változatosabbá sikerült tennünk: nem terheli a délutánokat két tömör módszertani óra egymásutánja. A legújabb elem pedig az, hogy a megszokott „ívek” nem pusztán egy napon, hanem különböző időpontokban és különböző évfolyamok együttes óráin köszönnek vissza, ahol évfolyamok közötti folyamatokról kaphattok képet, és ezáltal tágabb kitekintést az adott osztályfokról.

Mindösszesen tehát 3 nagyelőadással, 12 órányi művészeti, illetve 17 órányi módszertani órával várunk Benneteket.

G.Ekler Ágnes

 

Az idei továbbképzés átfogó témája:

Tanárszemmel

Előkészítő gondolatok a 2019. évi Tanév Előkészítő Műhelyre

Milyen elvárásaink lehetnek egy Waldorf-iskola tanári szobájába belépve?

Lehetnek ott roppant izgalmas tárgyak, melyek kifürkészhetetlen céllal indulnak be az egyes órákra. Lehetnek ott kézimunkák és kézműves alapanyagok, melyekkel épp egy kolléga bíbelődik. Lehetnek ott egzotikus hangszerek, melyek meglepő hangon szólalnak meg. Lehetnek ott nagyon szép és igazi könyvek, valamint roppant mélységű cikkek, újságok, melyeket csak sajnálunk, hogy mind nem olvashatunk egyszerre. És lehetnek képek is, melyek egy-egy időben lelki támaszként villannak elibénk, épp órát tartani indulásunkban.

Ám kik azok, akik kollégákként vannak abban a tanáriban velünk együtt? Ők is időnként tűnhetnek izgalmas sorsúnak, egzotikus érdeklődésűnek; szólhatnak mélyen és lelki támaszt adóként, és beszélhetnek roppant meglepő dolgokról. De mi az, ami nap mint nap segít minket átélni, hogy munkatársak vagyunk: valódi tanárok? Olyan tanárok, akik nem önmagukat akarják megvalósítani; olyanok, akik nem pusztán kreatívak; nem olyanok, akik az érdekesség, az újdonság és az egyénieskedés érzületében élnek. Miáltal válunk egymás valódi társaivá a munkánkban, ha a pontosan meg nem értett vagy félreértett szellemtudomány alternatív, ezoterikus és new ages gondolatokkal, fogalmakkal és gyakorlattal keveredik egyre több szülő, s egyre gyakrabban a tanárok érzületében és mindennapjában egyaránt?

A tanári közös tér. Munkatárssá a közös szellemi tér által válhatunk. Egy ilyen közös szellemiség által már a tekintetek és félszavak is elegendőek, hogy mindnyájan tanárként tevékenykedhessünk. Tanárokként, akik munkájuk alapjának az egyénileg elmélyített szellemtudományos embertant tartják. Mert ha ez az alap, akkor minden tevékenység forrásaként szolgálhat úgy, hogy a sokszínűség és az egyéniségek kavalkádja mögött egy egyértelmű és következetes rend megtartó ereje húzódik.

Ha egy tanáriba lépve ezt elvárhatjuk, akkor tudunk egymással arról beszélni: ne arra figyeljünk, hogy mit kér egy gyermek vagy fiatal, hanem arra, hogy mit kellene kérnie. Ha ezt érzületként magunkévá tesszük, akkor a 100. év nem pőre programsorozat, hanem életcsírát hordozó impulzus lehet.

 

A képzés Meghívóját és Jelentkezési lapját itt dokumentumokban találjátok:

Meghívó – TEM 2019

Jelentkezési lap – TEM 2019

 

Szervezési kérdésekben kapcsolattartó:

Kótai Zita, tanevelokeszito@gmail.com tel: 20/ 321 8036

 


 

„A közép-tagozat minősége” nemzetközi továbbképzés

Az IAO támogatásával ezévben is megrendezésre kerül „A közép-tagozat minősége” nemzetközi továbbképzés Waldorf-tanároknak a középtagozatos pedagógia embertani hátterének elmélyítésére és a pedagógiai módszertan megújítására. Vendégünk Claus-Peter Röh, a Goetheanum Pedagógiai Szekciójának vezetője. A kétnyelvű (magyar és német) továbbképzésnek a solymári Fészek Waldorf Iskola ad otthont

2019. június 26-29-ig.

Mellékeljük a meghívólevelet, a programot, a jelentkezés és a részvétel tudnivalóit és a részvételi és étkezési jelentkezési űrlapok két linkjét.

A jelentkezéseket 2019. április 21-ig várjuk!

Jelentkezés a továbbképzésre:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmFGs5tmKdzgvk8tLU3pXCYi16eDel1jGu_r-gnSouHcxjCg/viewform

Ételrendelés:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds-o2AHylLIAuH2fKpNtvHcK6LsuDsbq-u4GxFhqyH8GR44Q/viewform

Kérjük, juttassátok el a tanároknak, tegyétek közzé, adjatok hírt róla a magyarországi és más közép-európai Waldorf-iskolákban, a Waldorf-képzéseken, továbbítsátok a tanárokhoz, érdeklődőkhöz, adjátok hírét a tanári konferencián.

Köszönjük!

Szeretettel várunk Benneteket!

Mezei Katalin (A továbbképzés szakmai vezetője)

Radics Helga (Az IAO képviselője)

Demkó Marianna (Waldorf Ház)

mezei.katalin@gmail.com

radics.helga@waldorf.hu

demko.marianna@waldorf.hu

A középtagozat szakmai erősítését szolgáló továbbképzés (Qualität der Mittelstufe) előadásain az általános embertan elmélyítésére, szakcsoportokban a módszertani megújulásra helyezzük ismét a hangsúlyt.

A tavalyi visszajelzések és az előadó kínálata alapján az alábbi témakörök merültek fel:

  • Ok-okozati összefüggések felfedeztetése, különös hangsúllyal a 7-8.osztály biológia és fizika tanításában, meghatározott példákon keresztül. Hogyan változik az egyes évfolyamokban a tanulók gondolkodása?
  • A természetről és az emberről a közép-tagozat természetrajz óráin. Módszertani alapok elmélyítése és gyakorlás.
  • Miként jelenik meg az élettelen természet a közép-tagozaton? A kövek és az ásványok világáról, meghatározott példákon keresztül.
  • Miben különbözik a goetheanisztikus természetszemléletből fakadó tanítás a közép- tagozatban a felső tagozat természetismereti tantárgyaitól? Fenomenológiai lépések gyakorlása
  • Hogyan segítik a művészetek a természeti ismeretek elmélyülését? Az életkornak megfelelő ének-zenetanulás a Waldorf-iskolában
  • Először a valódi világ és csak utána a digitális világ megismerése. A látszatvilág kihívásai

A fő oka, hogy a gödöllői Waldorf –tanárok Tanév Előkészítő Műhelye (a volt Nyári Akadémia) előtt tartjuk a továbbképzést, az nem más, mint a Waldorf pedagógia 100 éves évfordulójára rendezett számtalan nemzetközi esemény, melyen Claus-Peter Röh, mint az Általános Antropozófiai Társaság Szellemtudományi Főiskola Pedagógiai Szekciójának egyik vezetője sok helyen részt vesz, előadást tart.

Találkozzunk 2019. június 26-29. között!

Meghívó A Középtagozat minősége 2019

Program KtM_2019

Tájékoztató a Középtagozat minősége nemzetközi továbbképzésről

Utazási_információk_Solymár_térkép

 

Liebe Freunde !

Mit Unterstützung der IAO wird in Ungarn die „Qualität der Mittelstufe – Internationale Weiterbildung für die Vertiefung des menschenkundlichen Hintergrundes und Methodische Erneuerung der Mittelstufenpägadogik“ organisiert. Die zweisprachige (deutsch und ungarisch) Weiterbildung findet vom 26. bis 29. Juni 2019 in der Fészek Waldorf Schule, Solymár nahe Budapest statt. Unser Gastdozent ist Herr Claus-Peter Röh, Leiter der Pädagogische Sektion am Goetheanum.

Hier erreichen Sie den Einladungsbrief, Programm und die Informationen für die Anmeldung und Teilnahme mit Solymárer Karte und Reiseinformationen. 

Anmelden und Verpflegung bestellen kann man mit beigefügten Links im Google-Anmeldeformularen bis 21. April 2019. 

Wir bitten herzlich, dieses für die Waldorfschulen, Ausbildungen, Waldorf-Lehrer und Interessierenden weiterzuleiten.

Herzlichen Dank im Namen der Organisatoren: Helga Radics

Budapest, 30.03.2019.

Link für die Anmeldung: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo_8gK_bWdkdW5DBAK_oEylwLyhQ4oMX0kyEcbebM5SWgnwA/viewform

Link für die Verpflegungs-Bestellung:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJPUGPd9C-9M8yRvFwzce8cjKDMXBCQCKcc-QfOyz2m9oimw/viewform

 

Einladung Qualitaet der Mittelstufe Ungarn _QMSt2019

Programm_QMSt2019

Informationen zur Anmeldung und Teilnahme_QMSt 2019 Ungarn

Reiseinformationen und Solymárer Karte_QMSt2019

 

Nyári tábor kezdő Waldorf-tanároknak

34 órás pedagógus továbbképzés

 

Idén augusztusban elindítjuk kezdő Waldorf-tanároknak szóló nyári továbbképzésünket, melyre szeretettel várjuk azokat a kezdő tanárokat akik 2019 őszétől kezdik Waldorf-pedagógusi pályafutásukat, illetve azokat a kollégákat, akik az idei évben kezdtek tanítani Waldorf-iskolában.

A továbbképzés programja:

Bevezetés a Waldorf-iskolában folyó pedagógiai munkába, bemutató órák, művészeti foglalkozások

Szakmai vezetők: Dr. Véghné Csuka Rita, Millei Éva és Vidákovich Emese

 

Időpontja, helyszíne:

  1. augusztus 4-7., Kispesti Waldorf Iskola, (Bp., Vécsey u. 9-13, 1193)

Jelentkezési határidő:  2019. július 15.

A képzés max. 30 fő részvételével indul. A jelentkezéseket beérkezési sorrendben vesszük figyelembe, 30 fő felett várólistára kerülnek a jelentkezők.

A jelentkezéseket az alábbi űrlapon kérjük jelezni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRunR-SG7qmxPbVI68TyFyxkjG94a94p3WAPNghpwYi8t99w/viewform

A képzés díja: 25.000 Ft

Újonnan indítandó továbbképzésünkkel szeretnénk egy eddig nem bejáratott finanszírozási formát, mint hagyományt megteremteni. A képzés díját alapelveink szerint 3 forrásból lehet finanszírozni.

A jelentkezőket kérjük, hogy minden esetben fizessenek önrészt.

Kérjük az intézményeket és a fenntartókat, hogy részben támogassák az új tanáraikat. A Waldorf Ház a képzés díjára a szociális keret erejéig szociális kedvezményt tud biztosítani.

A részvételi díj megfizetéséhez számlát állítunk ki, melyet elektronikusan megküldünk a jelentkezés alkalmával megadott számlázási e-mail címre. A számla kiegyenlítésének fizetési határideje a számlán megadott határidő.

A képzési díj nem tartalmazza az étkezés, a külső szállás, az utazás, illetve a résztvevők által biztosítandó anyagok és eszközök költségét, melyekről a résztvevő a saját költségén gondoskodik.

 

Az étkezés költsége 3.000 Ft, melyet a helyszínen kell majd befizetni. Az étkezést a képzés részeként a jelenlévők együtt fogják „megálmodni”, elkészíteni és elfogyasztani. A szállást az iskola biztosítja, szeretnénk kérni, hogy a képzés ideje alatt mindenki az iskolában aludjon. Lehetőség van sátorban aludni is. Polifoamot, hálózsákot, kispárnát, lepedőt, valamint színes ceruzát, méhviasz krétákat és euritmiacipőt a résztvevők hozzanak magukkal.

 

A képzésen résztvevőknek a „beugró” olvasmány kötelező!

Kötelező olvasmány:

Rudolf Steiner: A gondolkodás praktikus fejlesztése 

RS_A gondolkodás praktikus fejlesztése

 

További részletek és órarend  itt található:

Meghívó_Nyári tábor

ÓRAREND_1908

 

Várjuk jelentkezéseiteket!

Demkó Marianna

továbbképzések, önképzés területfelelős

Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézmény

1075 Budapest, Asbóth u. 17. félemelet

Tel: +36 1 793 5746

Tel: +36 20 346 7632

Email: demko.marianna@waldorf.hu

 

Waldorf Nyelvtanárok Műhelye

 

Szeretettel várunk benneteket frissen akkreditált 30 órás továbbképzésünkre, melyet a Sashalmi Waldorf Iskolában rendezünk meg 2019. március 1-2-án és április 25-26-án.

A műhely témája:

Hogyan segíti a négy felső érzék a nyelvtanulást?

Előadó: Sósné Pintye Mária

Művészeti foglalkozás vezetők: bohóctechnika: Méhes Csaba; kézimunka: Vértes Anikó; zene: Kormos Judit

Jelentkezni a jelentkezési lapon (jelentkezésilap.pdf2019) (jelentkezésilap.word2019) lehet, melyet a diplomamásolatokkal együtt postán (Waldorf Ház 1075 Budapest, Asbóth u. 17.) vagy email-ben a demko.marianna@waldorf.hu címre 2019. február 19-ig, kedd délig lehet küldeni.

Kérjük, segítsétek a szervezési munkát a határidő pontos betartásával!

A műhely díja: 32.000 Ft

Szolidaritási keretünk terhére szociális támogatás kérhető: a jelentkezéssel egyidejűleg kérvény beadásával, indok és összeg megjelölésével. A támogatás tényéről és összegéről a jelentkezési határidőt követő héten értesítést küldünk.

További részleteket a tájékoztatóban (Tájékoztató_nyelvtanári_2019) olvashattok. Bővebb tájékoztatást a jelentkezőknek a jelentkezési határidő leteltével küldünk.

A műhelymunka min. 20.- max. 40 fő részvételével indul.

Demkó Marianna
továbbképzések, önképzés területfelelős
Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézmény
1075 Budapest, Asbóth u. 17. félemelet

demko.marianna@waldorf.hu

Tel: +36 1 793 5746
Tel: +36 20 346 7632

 

 

Fenntartók képzése

A 2018/2019-es tanévben második alkalommal rendezzük meg a Fenntartók képzése elnevezésű 72 órás továbbképzésünket.

A képzés november végén indul. A továbbképzésre várunk minden olyan kollégát, aki tevékenyen részt vesz már működő Waldorf-óvoda vagy Waldorf-iskola fenntartói feladataiban. A képzés célja, hogy segítse a tudatosság növekedését a fenntartói feladatok, kötelezettségek, jogok területén különös figyelemmel a Waldorf-intézmények sajátosságaira.

A képzéssel azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevők a képzés végére tájékozottabbak legyenek és megalapozottabban tudjanak véleményt alkotni, döntéseket hozni fenntartói szerepükben. További szándékunk, hogy az elhangzó előadások és a résztvevők által megélt élmények új gondolatokat ébresszenek és segítsék a résztvevőket saját kérdéseik megfogalmazásában, a válaszok megtalálásában s a további tettekhez szükséges akarat felébresztésében.

Amit nyújtunk:

• Speciális jogi ismeretek: köznevelési- és civiljog, különös tekintettel a Waldorf-pedagógiai sajátságokra

• Gyakorlatban hasznosítható gazdasági ismeretek: nonprofit szervezetek gazdálkodása, beszámolók, gazdálkodás egy önigazgató szervezetben

• a Waldorf-pedagógia szellemi alapjai: az ember hármas tagozódása, szociális hármas tagozódás (szabadság, egyenlőség, testvériség) és önigazgatás

Gyakorlati foglalkozásokkal segítünk elmélyíteni az elméleti ismereteket: Bothmer-gimnasztika, szociális euritmia, szociális festés, kommunikáció és konfliktuskezelés

Előadóink, többek között:
Barabás Kata, Bocskay Bea, Kökéndy Ákos (osztálytanító, PHWI), Liszka Andrea (a Waldorf Ház intézményvezetője), Martin Kaiser művészetterapeuta, Nagy Tibor, dr. Németh Ágnes (az MWSZ jogásza), Straziczky Ágnes, Szabó Zoltán (az MWSZ ügyvezetője), Tallós Péter, Zsolnai Krisztina euritmista

A jelentkezési határidő: 2018. október 15.
A képzés díja: 75.000 ft/fő.
Helyszín: Csillagberek Waldorf Iskola, IV. Budapest, Árpád út 161-163.

A képzés díjának befizetési határideje: 2018. november 10.

A jelentkezési lapot kérjük elküldeni e-mailben demko.marianna@waldorf.hu címre, vagy a Waldorf Ház irodájába postán (1075 Budapest, Asbóth u. 17.).

A jelentkezés beérkezését követően számlát küldünk a Pénzügyi teljesítés adatai rovatban megadott névre és címre.  Kérjük, hogy tartsátok be a határidőket! Köszönjük!

Jelentkezesi lap – Fenntartók 2018-19

Tájékoztató_Fenntartók képzése_2018

Jelentkezés és további információk:

Demkó Marianna

Tel.: 06 20 346 7632

demko.marianna@waldorf.hu

 

Szakmai tervezés, koordinálás:

Mészáros Anikó

Tel.: 06 20 773 8855

meszaros.aniko@csillagberek.hu

Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 80 órás akkreditált képzés

A 2018-19-es tanévben a Waldorf Ház újraindítja a Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 80 órás akkreditált képzését.

“Mit és hogyan kommunikálunk? Kihez és milyen módon fordulunk? Hol van az az érzékeny és korántsem egyértelmű határ, amikor a mi eszközeink már kevesek és dolgunk az ellátórendszerhez fordulni? Nekem ezek kulcskérdések voltak és választ kaptam rá.”

“A legfőbb kérdés az volt számomra, hogy hogyan kell ezt egy Waldorf iskolában csinálni. Ezért volt nagyon izgalmas számomra, hogy olyan előadókat hallgattunk, akik a témájukról antropozófiai háttérrel és nagy szakmai tapasztalattal tudtak beszélni, ezért ezt a legfőbb vágyamat, kíváncsiságomat maximálisan kielégítette a kurzus. Az előadók olyan témákról beszéltek, amikről már sokat olvastunk, hallottunk, de teljesen új perspektívában sikerült megmutatniuk.”

“Az elméleti tudást az esetmegbeszélések mélyítették el. Nagyon izgalmasak voltak, mert itt nyert valódi tartalmat az elmélet.”

 

A jelentkezési határidő: 2018.  szeptember 15.

A képzés minimum 15 fő részvételével indul.

A képzés díja: 90.000 Ft

 

A képzés célja, hogy támogassuk az iskolákban és óvodákban folyó pedagógiai munkát gyermekvédelmi kérdések, problémák területét érintő helyzetek felismerésében.

Célunk, hogy legyenek intézményeinkben képzett tanárok, óvodapedagógusok, akik a törvényeknek megfelelően, de mégis Waldorf módon, szakszerűen tudnak segítséget adni a nehéz élethelyzetben lévő gyermekeknek, diákoknak és családoknak, a tanári és óvodai konferenciákon kollégáiknak.

A képzés összesen 6 +1 (hospitálás) alkalom, pénteki napokon: 10.00-18.00; szombati napokon: 9.00-12.30

 

2018. október 12-13.

2018. november 16-17.

2019. január 11-12.

2019. február 15-16.

2019. március 22-23.

2019. április 19-20.

 

Intézményi hospitálás: 2019. március 21. csütörtök 8.00-13.00

A záróértékeléshez készítendő portfólió leadási határideje: 2019. május 20.

A továbbképzés helyszíne: Szervezés alatt, budapesti vagy Budapest közeli helyszínen.

 

Várjuk jelentkezéseiteket!

Üdvözlettel: Champier Ágnes, Demkó Marianna és Kondász Mónika

 

GYIV_TÁJÉKOZTATÓ_2018_19

JELENTKEZÉSI LAP