Kiss Emília

Közel 25 évvel ezelőtt óvodás szülőként találkoztam a Waldorf-pedagógiával. Néhány évvel később tagja voltam a győri Waldorf Iskola alapító körének a fenntartói, szülői oldalt képviselve, mérnök-tanár-közgazdász ismereteimmel segítve.

Időközben elvégeztem a Waldorf-tanárképzést, majd egy nagy váltással a főiskolai oktatói állásomat az osztálytanítói hivatásra cseréltem. A később induló felső tagozatban matematika szaktanárként tanítottam, osztálykísérőként 10.-ig vihettem az osztályomat, amit a mai napig adománynak tekintek. A kamaszokkal való foglalkozás különösen közel állt hozzám.

2008-ban egy éves szellemi, pedagógia alapozó munkát követően létrejött Győrsövényházon a Vadrózsa Waldorf Iskola, majd két év múlva az óvoda is. Az alapítás óta vagyok az intézmény képviselője, mellette osztálytanító, majd matematika, fizika szaktanár. Ez idő alatt közoktatás vezetői végzettséget szereztem.

A Waldorf-intézmények működésének mindhárom – szellemi-gazdasági-jogi – területén lehetőségem volt tapasztalatot szerezni.

Az évek múlásával egyre mélyebb meggyőződésem, hogy a Waldorf-pedagógia megvalósítása a gyakorlati életben „egész-séges” módon csak az antropozófia ember és világszemléletére alapozva valósulhat meg.