Matuz Erika

Matuz Erika vagyok.

Küldetésem: Az idea megvalósításának segítése az intézményi-pedagógiai működés hétköznapjaiban. Az óvónők megerősítésével antropozófiai tartalom, minőséggondozás, a hármas tagozódásban való működés tanulása,támogatás a Tanácsadó Fórum hátterével.

Pálya és-élettapasztalatomból: 38 évből 22 évet a Váci Waldorf Óvodában szereztem, melynek alapításában- elvégezve a Waldorf-óvónőképző Szemináriumot- egy „maroknyi” lelkes szülői csoport összefogásában kolléganőmmel 1993-94-ig részt vettem s elindítottuk óvodánkat./Később,1998-ban ugyanezen szülők alapították iskolánkat is./2002-ben egy rövid solymári „kitérő” után egy újabb szülői körrel létrehoztuk második óvodai csoportunkat, melynek csoportvezetője lettem.

A Waldorf mentorképzés elvégzése után óvónőképzős hallgatók fogadását vállaltam a Waldorf –óvónőképzés és az Apor Vilmos Katolikus Főiskoláról érkezők számára.

2010 decemberében az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vezető óvodapedagógus Képzést elvégezve sikeres szakvizsgát tettem. Folyamatosan részt vettem az MWSZ Mentor-körének és a NÉHA munkájában.

Az eltelt idő alatt a korszakváltások folyamatában résztvevője voltam óvodánk közösségi formálódásának, fejlődésének. A történésekre, mint ezek törvényszerűségeit kutató, felfedező és megértő ember tekintettem és tekintek. Mély hálát érzek mindazok – a gyerekek, a szülők, a kollégák, hospitálók- iránt, akik segítségével felismerhettem: a legnagyobb ajándék az embernek, gyermeknek, felnőttnek, ha tevékenységek közben felismeri addigi általa nem ismert képességeit. Ebből következően feladatomnak tartok minden olyan törekvést támogatni, amely az ember fejlődését állítja középpontba, lehet az gyermek, felnőtt vagy közösség. Ennek fényében érett meg bennem a döntés tovább lépésem szükségességéről. Olyan helyet kerestem, ahol az óvodavezetés és csoportvezetés felelőssége nem terhel, de a délutáni és más szükség szerinti óvodai életben aktívan részt vehetek, segítségére lehetek a szülőknek különböző kézműves tevékenységekkel gyermekük nevelésében és folytathatom tanácsadói, támogató munkámat az MWSZ égisze alatt: mindezt egy számomra ismerős, befogadó közegben.

Jelenleg nyugdíj mellett félállásban gazdasszonyként dolgozom ,mellette a székesfehérvári Tündérzug Óvodát mentorálom, a Waldorf Ház Tanácsadó Fórumának megbízásából

Célom: óvodák alapítói kezdeményezések támogatása, mentorálása az óvodává válás folyamatában, szakmai segítségnyújtás. Tervezem :a„Szülőiskola” megszervezését: a játékkészítésen keresztül a szülői szerep megszilárdítását, a kreatív élmény nyújtással segíteni a gyermekével való örömteli együttlétet.

Ajánlás