Segesdi Márta

Tanácsadóként elsősorban osztálytanítóknak nyújtok pedagógiai segítséget. Ennek egyik fontos területe a felkészüléssel, a tervezéssel kapcsolatos. Ilyenkor egy tanévre vagy egy-egy epochára tekintünk rá, különös tekintettel az adott életkorral kapcsolatos embertani ismeretekre, és megkeressük azokat a kapcsolatokat, amik az életkor és az ahhoz kapcsolódó epochák között vannak. Gondolkodunk az epochák lehetséges sorrendjein. Ezután kerülhetnek szóba a módszertani és egyéb kérdések. A tanácsadás másik területe a gyakorlathoz kapcsolódik. Ilyenkor alkalmi vagy rendszeres hospitálásokat követően abban tudom segíteni az osztálytanítót, hogy elmélyítsem a visszatekintésben szerzett jártasságát, hiszen mindenki a saját útján, a saját maga mestereként tud lépéseket tenni. Ilyenkor közösen rátekintünk a lezajlott órára, megnézzük, hogy az egyes tevékenységek hogyan kapcsolódtak a gondolkodás-érzés-akarat területeihez, mikor melyik dominált, esetleg hiányzott, és hogy mindez összhangban volt-e a gyermekek életkori sajátosságaival. Milyen volt az óra ritmusa, volt-e figyelem az egyes temperamentumokra, tudott-e kapcsolódni a tanítói impulzus a gyermekekből jövő impulzussal, volt-e sírás, nevetés. Ha az osztálytanítónak a hospitálás előtt már volt kérdése, előzetes szempontja, például valamelyik gyermek megfigyelése, akkor azt is megbeszéljük. Több osztálytanítóval dolgozom alkalmilag vagy rendszeresen az egyes epochák ritmikus részeinek, azon belül is a zenei részeknek, illetve több esetben az éves színdarab zenei részeinek a megtervezésével, esetleg begyakorlásával. Különösen fontos számomra a Rubikon előtti életkorban levő gyermekek pentaton zenei burkának létrehozása, megvédése, az ezzel kapcsolatos elméleti ismereteimet és módszertani gyakorlataimat örömmel osztom meg. Az utóbbi években azt tapasztaltam, hogy sokféle helyzetben levő tanítóval tudok együtt dolgozni, de ennek minden esetben feltétele az, hogy a kérésnek, kérdésnek szabad elhatározásból, belőle kell kiindulnia. Csak így jöhet létre kölcsönös bizalmon alapuló, hatékony együttműködés.

szakmai.eletut.doc_Segesdi

ajanlas.doc_Segesdi