Bibliográfia a Magyarországi Waldorf-pedagógia történetéből

Amati Gergely Márton: Egy waldorf intézmény tanári konferenciája, mint paradigmatikus közösségi gyakorlat, In: Baska Gabrella , Hegedűs Judit (szerk.), Égi iskolák, földi műhelyek: Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére . 390 p. , Budapest: ELTE PPK, 2015. pp. 238-248. , (ISBN:978-963-284-706-1)

 

Amati Gergely Márton: Kis-svábhegyi út 21.: Az első hazai Waldorf színtér, In: Németh András , Pukánszky Béla , Pirka Veronika (szerk.), Továbbélő utópiák II.: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében . 357 p. , Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia , 2013.04.11 -2013.04.13. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. pp. 317-327. , ( A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei ), (ISBN:978-963-693-580-1)

 

Bakonyi Katalin – Kovács Tamás – Smid Anikó – Kulcsár Gábor – Galsai Zsolt: Hat tételben a 25 éves Pesthidegkúti Waldorf Iskoláról, Új pedagógiai szemle, 2014. (64. évf.) 5-6. sz. 103-116. old. Teljes szöveg (1997/1 számtól): Elektronikus Periodika Archívum

 

Bakonyi Katalin: Emlékkép Pesthidegkúti Waldorf Iskola honlapja 2008

 

Balázs Mihály: Gondolattöredékek a Pesthidegkúti Waldorf Iskola bővítésére kiírt építészeti tervpályázat győztes terve kapcsán. Régi-új magyar építőművészet, 2007. 4. sz. 26-27. old.

 

Bartus Nóra: Waldorf Modern iskola : oktatás módszertani magazin, 2008. (2. évf.) 2. sz. 30-31. old.

 

Bobojcsov Valéria: Waldorf-óvodák, Waldorf-iskolák, Intézeti szemle, 2001. (23. évf.) 1-2. sz. 139-143. old.

Bognár Péter: Szellemek és tudományok. Pesthidegkúti Waldorf Iskola honlapja 2008

 

Bú Ella: Angyalkert – gyermekkert. Szabad Gondolat 2006. június (9/2)

 

Buzási Béla: “Milyen gyerekeket szeretnénk kiereszteni a világba?”” – Beszélgetés Buchwald Magdolnával, az Óbudai Waldorf-iskola tanárával.Szín, 2001. (6. évf.) 1. sz. 20. old.Teljes szöveg: www.mmikl.hu/mmi.hu/szin.htm

 

Charles Kovács: A Michael-ünnep értelme Szabad Gondolat 2015. szeptember (18/3)

 

Charles Kovács: János-hangulat Szabad Gondolat 2015. június (18/2)

 

Charles Kovács: Karácsony – a gyermek ünnepe. Szabad Gondolat 2015 december (18/4)

 

Charles Kovács: Megérteni Rudolf Steinert. 2011. Szabad Gondolat szeptember (14/3)

 

Charles Kovács: Michael küldetése. Szabad Gondolat 2011. szeptember (14/3)

 

Christoph Strawe: A szociális kérdés a “tantervben” – I. rész, Szabad Gondolat 1998. december (1/4)

 

Christoph Strawe: A szociális kérdés a “tantervben” – II. rész Szabad Gondolat 1999. március (2/1)

 

Clouder, Christopher :Kreatív játékok 2-4 éves gyermekeknek : gyermekjátékok a Waldorf-módszer alapján / Christopher Clouder és Janni Nicol ; [ford. Németh Anikó], 2008. Budapest Gabo

 

Czitán Gabriella: Darstellende und bildende künstlerische Erziehung in der Waldorf-Schule Teljes szöveg (PDF). Képzés és gyakorlat, 2012. (10. évf.) 3-4. sz. 308-319. old.

 

Czitán Gabriella: Szeretek iskolába járni! “A világ jó! A világ szép! A világ igaz!” : Rudolf Steiner és a Waldorf iskola. Magyar rendészet: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata, 2012. (12. évf.) 2. sz. 31-39. old.

 

Czitán Gabriella: Tanári és tantestületi munka a Waldorf-iskolákban. Taní-tani, 2012. 17. évf. http://www.tani-tani.info/tanari_es_tantestuleti

 

Czitán Ulrike: Az első húsz év. Pesthidegkúti Waldorf Iskola honlapja 2008.

 

Csécs Mónika: A legéndi biodinamikus tangazdaság. Szabad Gondolat 2014 március (17/1)

 

Cserháti Katalin: A magyar nyelvről és euritmiai megformálásának egyes jellegzetességeiről. Szabad Gondolat 2017. ősz (20/3)

 

Csernyus Lőrinc: Növekedés: az Óbudai Waldorf Iskola új épülete. Régi-új magyar építőművészet, 2004. 1. sz. 35-37. old.

 

Dobos Orsolya: Alternatív iskolák… …és új oktatási „formák” Magyarországon a XXI. század elején. http://www.tani-tani.info/alternativ_iskolak

 

Domonkos János: Látogatás Bécsben, a Waldorf-iskolában. Módszertani közlemények (Módszertani Közlemények Baráti Társasága), 2005. (45. évf.) 4. sz. 163-164. old.

 

Ekler Ágnes, G. A Waldorf-pedagógia és a korproblémák / G. Ekler Ágnes, Natura-Budapest Kft.,Budapest, 2004.

 

Ekler Ágnes: A csipkebokor. Szabad Gondolat 2003. március (6/1)

 

Ekler Ágnes: A kismadár. Szabad Gondolat 2002. március (5/1)

 

Ekler Ágnes: A mogyoróbokor és a Borbála-ág. Szabad Gondolat 2002. december (5/4)

 

Ekler Ágnes: A patak szava. Szabad Gondolat (Egy locsi-fecsi kisfiúnak)2003.június (6/2)

 

Ekler Ágnes: Hej, tulipán, tulipán… – Magyar õstörténet a Waldorf iskola 4. osztályában. Szabad Gondolat 2004. december (7/4)

 

Ekler Ágnes: Igazolja magát. Szabad Gondolat 2002. szeptember (5/3)

 

Ekler Ágnes: Õ is Amerikából jött. Szabad Gondolat 2013. szeptember (16/3)

 

Emil Molt: A Waldorf Iskola. Szabad Gondolat 2007. június (10/2)

 

Ertsey Attila: Támadás a Waldorf-pedagógia ellen – „Szauron elindította hadait Középfölde ellen…” Teljes szöveg (PDF), Országépítő, 2004. (15. évf.) 2. sz. 28-33. old.

 

Eugen Kolisko: A pedagógia és a gyógyításmûvészet együttmûködése a Rudolf Steiner által alapított nevelésen belül, Szabad Gondolat 2004. szeptember (7/3)

 

Eugen Kolisko: Az emberi szabadság fiziológiai alapjai és ezek jelentõsége a nevelésben és a gyógyítás mûvészetében, Szabad Gondolat 2004. március (7/1)

 

Eugen Kolisko: Orvosi gondolkodás jelentõsége a tanárképzésben és a nevelésben, Szabad Gondolat 2003.június (6/2)

 

Eugen Kolisko: Pedagógia és gyógyászat. Szabad Gondolat 2003. március (6/1)

 

Finser, Torin M.: Vándorúton – iskolában : egy Waldorf-tanárnak és osztályának nyolc éves odüsszeiája / Torin M. Finser ; [ford. Abrudán Katalin] Budapest, Kláris Kiadó 2005

 

Fortvingler Éva: Precedensteremtő tisztaság : Waldorf iskola Pilisszentlászlón : [építész Valkai csaba], Metszet : építészet, újdonságok, szerkezetek, részletek, 2014. (6. évf.) 4. sz. 42-45. old.

 

Frans Carlgren: Szabadságra nevelés : Rudolf Steiner pedagógiája : képek és tudósítások a nemzetközi Waldorf-iskolai mozgalomról / … írta és összeáll. ; képszerk. Arne Klingborg ; [… szerk. Székely György és Bartholy Eszter] ; [ford. Gerle János et al.], Budapest : “Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Alapítvány,1992

 

G. Ekler Ágnes: A szép bükkfa (mese) Szabad Gondolat 2002. június (5/2)

 

G. Ekler Ágnes: Első osztály 2000-2001- A szombathelyi Perintparti Szó-fogadó Waldorf iskola. Szabad Gondolat 2002. június (5/2)

 

G. Ekler Ágnes: Érettségik hava, Szabad Gondolat 2015. március (18/1)

 

Gajdos András: Az ember énekel : Waldorf daloskönyv / [írta és a kottákat vál.] Gajdos András. Kláris Kiadó, Budapest 2005.

 

Gálné Hadabás Éva: 20 év Pesthidegkúti Waldorf Iskola honlapja 2008.

 

Gellér Zita: Az óvodakert szerepe a Montessori-, Waldorf-, Freinet-pedagógiában. Óvodai nevelés, 2000. (53. évf.) 4. sz. 118-122. old.

 

Gergár Mária: “… mert embernek érzem itt magam…”: drámatanítás a Waldorf-iskolákban: részletek a tanulmányból. Drámapedagógiai magazin, 2012. (22. évf.) Klnsz. 21-28. old.

 

Haydú Noémi: Euritmia a Waldorf-óvodában és a Waldorf-iskola első éveiben. Módszertani lapok. Alsó tagozat, 1996. (3. évf. ) 4. sz. 17-22. old.

 

Hecker Péterné: A Waldorf iskoláról. Tanító : módszertani folyóirat, 1991. (30. évf.) 6. sz. 25-26. old. Teljes szöveg: www.tanitonline.hu

 

Heinz Zimmermann – Thomas Stöckli A tanterv mint pedagógiai kutatási feladat, 1998. április (1/1)

 

Hideg Éva és Nováky Erzsébet (szerk.) Az oktatási rendszer jövőjének egyik alternatívája – a hagyományos és a Waldorf oktatási modellek egymásra épülése In:Jövőkutatási körkép : tanulmányok a jövő fényköréből / szerk. [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszék Budapest : BCE Jövőkut. Tansz., 2006

 

Inge Finkbeiner – Martin Keller – Thomas Stöckli: A tanár elő- és utókészületeiről. Szabad Gondolat 1998. június (1/2)

 

Jakob Streit: György lovag, Szabad Gondolat 1998. június (1/2)

 

Jakob Streit: Hogyan született a “Csendes éj, szentséges éj” Szabad Gondolat 2002. december (5/4)

 

Janurik Márta – Pethő Villő: Flow élmény az énekórán: a többségi és a Waldorf-iskolák összehasonlító elemzése Magyar pedagógia, 2009. (109. évf.) 3. sz. 193-226. old.

 

Kapy Jenő: Szorongás nélkül tanulni – Néhány gondolat a Waldorf-iskoláról. Régi-új magyar építőművészet, 2011. 5. sz. 27-29. old.

 

Klein Ágnes: Waldorfpädagogik in Ungarn: In: Simone Reinhold , Katrin Liebers (szerk.)

 

Knéni: Textilbabák : nem csak Waldorfosoknak. Magánkiadás, Budapest, 2011.

 

Kocziha Miklós: A trójai falótól a gőzmozdonyig – élményszerű tanulás a Waldorf-iskola 4-8. osztályában. Módszertani közlemények (Módszertani Közlemények Baráti Társasága), 2006. (46. évf.) 2. sz. 79-80. old.

 

Kolosai Nedda: A Waldorf-pedagógia gyermek- és ifjúképe. Teljes szöveg (HTML).Taní-tani, 2009. (14. évf.) 2. sz. (49. sz.) 18. old. http://www.tani-tani.info/092_kolosai

 

Kovács Gábor-Szentkúti Márta. Nevelés más alapokon: In: Süss fel nap. Budapest, Soros Alapítvány, 1999.

 

Kristóf Emőke: A jövő bárkája. Budai Waldorf Gimnázium – az iskolaalapítás folyamatáról. Szabad Gondolat 2014 március (17/1)

 

Kulcsár Gábor: A huszadik tanév felé. Pesthidegkúti Waldorf Iskola honlapja 2008.

 

Kulcsár Gábor: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában / Kulcsár Gábor ; [közread. a]. Sulinova, Budapest, 2004.

 

Ladjánszky István Waldorf-iskolai munkája Országépítő, 2008. (19. évf.) 2. sz. 24-25. old.

 

Lesznyák Márta – Cs. Czachesz Erzsébet: Nyelvoktatás a Waldorf-iskolában (Világtükör).Új pedagógiai szemle, 1993. (43. évf.) 11. sz. 52-60. old.

 

Lindenberg, Christoph: Waldorf-iskolák: szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni / Christoph Lindenberg ; [ford. Honti Katalin] ; [… jegyzetekkel ellátta: Bozsó Róbert, Janovics Judit], Sulinova, Pilisborosjenő, 2004.

 

Liszka Andrea , Kopp Erika: Alignment of the External Evaluation and Specific Features of Waldorf Pedagogy FORUM OSWIATOWE 28:(2) pp. 97-114. (2016)

 

Litkei Tamás: Waldorf-óvoda Szombathelyen. Országépítő, 2011. (22. évf.) 1. sz. 38-41. old.

 

Lothar Vogel:Embertan a Waldorf iskola tantervében. Szabad Gondolat 2003. szeptember (6/3)

 

Lukáts Katalin: A Waldorf-gyerekekről. Fordulópont, 2006. (8. évf.) 3. (33.) sz. 66-68. old.

 

Makovecz Imre: A Witten-Annen-i tervről és a Waldorf-iskolákról Teljes szöveg (PDF), Országépítő, 1991. (2. évf.) 3. sz. 15-19. old.

 

Máté Emese: A Waldorf-iskola. Létünk, 2013. (43. évf.) 1. sz. 56-73. old.

 

Megnyílt a Gyermekkultúra Állandó Kiállítás. Kolosai Nedda kiállításmegnyitója 2015. december 9-én az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán. http://www.tani-tani.info/gyermekkultura_allando_kiallitas

 

Mensch – Raum – Mathematik: Historische, reformpädagogische und empirische Zugänge zur Mathematik und ihrer Didaktik: Festschrift für Michael Toepell . Münster: WTM Verlag, 2017. pp. 191-201. (ISBN:9783959870375)

 

Mesterházi Mária: A szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztése a komplex művészeti nevelés keretei között a Waldorf-iskolákban. http://www.irisro.org/pedagogia2014januar/0608MesterhazyMaria.pdf

 

Mesterházi Zsuzsa:

Mesterházi Zsuzsa: Pillanatképek A Várandósság És Az Iskola Megszületése Idejéből Pesthidegkúti Waldorf Iskola honlapja 2008.

 

Mesterházy Mária: A magyarországi Bothmer-gimnasztika képzésről. Szabad Gondolat 1998. december (1/4)

 

Mesterházy Mária: Színház a jövő peremén. Szabad Gondolat 2015 december (18/4)

 

Mesterházy Mária: Találkozás Jakob Streittel 1998. június (1/2)

 

Mezei Mihály: Kertművelés Waldorf iskolákban. Biokultúra, 2004. (15. évf.) 6. sz. 7-8. old.

 

Mezei Ottóné :Járjak-e a Waldorf-úton? : Előadások Rudolf Steiner pedagógiájáról / Mezei Ottóné. Budapest, Szerzői kiadás

 

Miklóssy Endre: Társaslelki szemszögből a Waldorf-pedagógiáról .(Iskolakultúra, 2001. (11. évf.) 10. sz. 79-94. old.

 

Mózes Eszter: “Waldorf-szülők iskolája”.Fordulópont, 2006. (8. évf.) 3. (33.) sz. 64-65. old.

 

Nebehaj Tímea: Étkeztetés a győri Waldorf-óvodában. Élelmezés, 2006. 10. sz. 40–41. old. Teljes szöveg (egyes cikkek teljes szöveggel): elelmezes.hu/elelmezes-szaklap/regebbi-lapszamok

 

Németh András (1993): A reformpedagógia múltja és jelene. Budapest, Nemzeti Tan- könyvkiadó.

 

Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika:(szerk.)Továbbélő utópiák : reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. Budapest : Gondolat,2014

 

Némethné Tóth Orsolya : A testnevelés helye a Waldorf pedagógiában, MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 18.:(70.) p. 66. 1 p. (2017), XIV. Országos Sporttudományi Kongresszus. Pécs, Magyarország: 2017.06.01 -2017.06.03.

 

Pajorné Kugelbauer Ida: A Kissvábhegyi Waldorf Iskola (…és a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium kapcsolata) Taní-tani, 2015. 20. évf. Teljes szöveg: www.tani-tani.info/074_tartalom 2007-től

 

Pajorné Kugelbauer IdaA Waldorf-pedagógia vizuális képességfejlesztési módszereinek vizsgálata a rajzi kifejezés változásának függvényében, Gyermeknevelés, 2013. (1. évf.) 2. sz. 27-35. old.

 

Palotay Ferencné: A Waldorf szisztéma emberarcú pedagógiája. Pedagógiai műhely, 1991. (17. évf.) 1. sz. 5-11. old.

 

Palotay Ferencné: Színes Waldorf-világ vagy Vándor Waldorf-világ. Pedagógiai műhely, 1997. (22. évf. ) 4. sz. 56-58. old.

 

Papp Tamás: Waldorf-óvoda, Kecskemét (mester: Makovecz Imre) Országépítő, 2010. (21. évf.) 4. sz. 50-51. old.

 

Párbeszéd és személyes viszony Kulcsár Gáborral, a 25 éves Pesthidegkúti Waldorf Iskola képviselőjével Pajorné Kugelbauer Ida beszélgetett. http://www.tani-tani.info/parbeszed_es_szemelyes

 

Pásztor Enikő: A 20. század eleji életreform-mozgalmak és a reformpedagógia harmadik ciklusának babavilága – A Käthe Kruse és a Waldorf-babák. Képzés és gyakorlat, 2015. (13. évf.) 1-2. sz. 349-358. old.

 

Pintér Szilvia: Olvasásvizsgálat egy Waldorf-iskolában. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2005. (14. évf.) 1. sz. 46. old.

 

Rácz Sándorné: Waldorf-hetek Szegeden: Módszertani közlemények (Módszertani Közlemények Baráti Társasága), 2006. (46. évf.) 2. sz. 78-79. old.

 

S Pintye Mária: A tudás megszerzésének lehetséges útja a Waldorf-iskolában és a többségi iskolában, In: Bakonyi Anna , Cziglán Karolina , Nemes Éva , Purebl György , S Pintye Mária , Tari Annamária , Vajna Virág , Vekerdy Tamás, Nevelésről szülőknek: szülők iskolája II. . 169 p. , Budapest: SAXUM, 2014. pp. 91-113. (ISBN:9789632482279)

 

Schüttler Tamás: Másféle iskolák (Talán a Waldorf?) Vekerdy Tamás új könyvéről Teljes szöveg (HTML). Új pedagógiai szemle, 2005. (55. évf.) 6. sz. 126-128. old.

 

Schweitzer András: Waldorf-iskolák Magyarországon: szabadsággal, lélekkel. HVG, 2006. (28. évf.) 3. (1392.) sz. 71-72. old.

 

Soponyai Dóra: Waldorf-pedagógia – Vekerdy Tamás szemszögéből. Fejlesztő pedagógia : pedagógiai szakfolyóirat, 2013. (24. évf.) 3-4. sz. 96-102. old.

 

Sóstói Pálné: A Waldorf pedagógia üzenete a mai pedagógiai praxis számára, Sárospataki Pedagógiai Füzetek, 2004. 23. sz. 17-22. old.

 

Steiner, Rudolf: Milyen szempontok szerint jött létre a Waldorf-iskola? (Látókör), Új pedagógiai szemle, 1991. (41. évf.) 1. sz. 62-71. old.

 

Streit, Jakob: Nevelés, iskola, szülői ház és a Steiner pedagógia / Jácob Streit ; [ford. Hendi Ilma]

 

Szabó Levente: Pragmatikus regionalizmus. Kékvölgyi Waldorf Iskola, Pilisszentlászló. Régi-új magyar építőművészet, 2013. 4. sz. 5-10. old.

 

Szakál Istvánné: Tapasztalatcserén a Waldorf-óvodában, Óvodai nevelés, 1990. (43. évf.) 1. sz. 23. old.

 

Szántó Ildikó: Interjú Krigovszki Annával. Pesthidegkúti Waldorf Iskola honlapja 2008.

 

Szegő György: Szociális (épület)plasztika: a világ Waldorf-iskolái. Régi-új magyar építőművészet, 2004. 6. sz. 31-35. old.

 

Székely Anikó: 20 év Pesthidegkúti Waldorf Iskola honlapja 2008.

 

Szekszárdi Júlia: A Waldorf-pedagógia időszerűsége: Modern iskola : oktatás módszertani magazin, 2013. (7. évf.) 2. sz. 34-35. old.

 

Szentkúti Márta: A csodatévő kendő. Szabad Gondolat 2017. ősz (20/3)

 

Szentkúti Márta: A karácsonyfa meséje. Szabad Gondolat 2016. szeptember (19/3)

 

Szentkúti Márta: Az áldozat értelméről. Szabad Gondolat 2017. tavasz (20/1)

 

Szentkúti Márta: Hétköznapi harcok. Szabad Gondolat 2016. december (19/4)

 

Szentkúti Márta: Kard és mérleg – Mihály ünnepének jellegzetességei a mese világában. Szabad Gondolat 2017. tavasz (20/1)

 

Szentmártony Yvonne: Először érettségiztek Waldorf-diákok Magyarországon Teljes szöveg (PDF). Országépítő, 2001. (12. évf.) 3. sz. 34-35. old.

 

Szilágyi Orsolya: A szemlélő lehetősége. Szabó András Waldorf című portrésorozatáról Teljes szöveg (PDF), Korunk, 2012. (23. évf.) 9. sz. 46-49. old.

 

Tolnai Antal: Vigyázz az okos gépekkel! http://www.tani-tani.info/vigyazz_az_okosgepekkel

 

Trencsényi László: Utak a „Több úthoz”. Loránd Ferenc életének 80., az Iskolafejlesztési Alapítvány 20. évében. http://www.tani-tani.info/102_trencsenyi

 

Trencsényi László: Waldorf vizuális nevelés hatásvizsgálat – recenzió. Tanító : módszertani folyóirat, 2015. (53. évf.) 8. sz. 11–12. old. Teljes szöveg: www.tanitonline.hu

 

Turi Attila: Első felvonás : Waldorf-iskola, Óbuda. Alaprajz 11. évf. 3. sz. (2004), p. 22-25.

 

Turi Attila: Első felvonás : Waldorf-iskola, Óbuda. Alaprajz, 2004. (11. évf.) 3. sz. 22-25. old.

 

Újlaky Éva: Magatartászavarok kezelése a Waldorf-iskolákban / Újlaky Éva ; [hozzászóló: Kovács Péter]Gyakorlati megközelítések. In.:Magatartászavarok gyerekkorban : mit tehetünk? : a 2004. november 29-én azonos címmel megrendezett konferencián elhangzott előadások és hozzászólások szerkesztett változata / [mtársak Horváth Krisztina, Kernusz Maya]. – Budapest : SuliNova, 2005. – p. 49-52.

 

Urbán Nikoletta: Waldorf-pedagógia az óvodai nevelésben. Sárospataki Pedagógiai Füzetek, 2000. 19. sz. 189-199. old.

 

Vámosi Nagy István: A kissvábhegyi Waldorf-iskola, 1926-1933. (Befejező rész), Országépítő, 1991. (2. évf.) 3. sz. 11-15. old.

 

Vámosi Nagy István: A kissvábhegyi Waldorf-iskola, 1926-1933. (Első rész) Országépítő, 1991. (2. évf.) 2. sz. 11-16. old.

 

Vég Zoltán Ákos: “A Waldorf pedagógia a kéz pedagógiája” – Interjú Ivaskó Ilonával, a posztgraduális Waldorf-óvónőképzés pedagógiai vezetőjével. Educatio®, 2005. (14. évf.) 4. sz. 871-878. old. Teljes szöveg: 2016-ig:www.edu-online.eu/hu/educatio.php

 

Vekerdy Tamás: “Éppen húsz éve” Pesthidegkúti Waldorf Iskola honlapja 2008.

 

Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskoláról röviden. Iskolakultúra, 1991. (1. évf.) 4. sz. 61-63. old.

 

Vekerdy Tamás: Álmok és lidércek : Iskolaalapítás Magyarországon. Budapest : T-Twins Kiadó, 1992

 

Vekerdy Tamás: Másféle iskolák : talán: a Waldorf? Saxum, Budapest, 2005

 

Vekerdy Tamás: Mit érnek a dogmák? – Új Waldorf-iskola Pilisszentlászlón – Valkai Csaba Octogon : architecture, design, 2013. 1. (103.) sz. 29-31. old.

 

Vekerdy Tamás: Mitől Waldorf a Waldorf? Óvodai nevelés, 1992. (45. évf.) 4. sz. 131. old.

 

Vekerdy Tamás: Waldorf-óvoda Solymáron I. Óvodai nevelés, 1989. (42. évf.) 11. sz. 363-365. old.

 

Vekerdy Tamás: Waldorf-óvoda Solymáron II. Óvodai nevelés, 1989. (42. évf.) 12. sz. 403-406. old.

 

Vekerdy Tamás: Waldorf-óvodák – Waldorf-iskolák a Német Szövetségi Köztársaságban Neveléselmélet és iskolakutatás, 1990. (8. évf.) 1. sz. 5-28. old.

 

Vekerdy Tamás: Waldorf-óvodák, Waldorf-iskolák – a Waldorf-pedagógia honosítása Magyarországon. Iskolakultúra, 1994. (4. évf.) 19. sz. 50-54. old.

 

Vincze Erzsébet: Waldorf iskola : esszé egy hollandiai látogatás tapasztalatairól / Vincze Erzsébet ; [közread. Az] 1994 Budapest, Ita Wegman Alapítvány

 

Waldorf könyvek. Óvodai nevelés, 1992. (45. évf.) 6. sz. 213. old.

 

Waldorf Óvodaiskola Bali Szigetén. A Kisgyermek: a születéstől nyolcéves korig, 2011. (5. évf.) 4-5. sz. 44-45. old.

 

Waldorf óvodapedagógiai program. Óvodai nevelés, 1998. (51. évf.) 1. sz. 19-20. old.

 

Waldorf-hírek. Teljes szöveg (PDF). Országépítő, 1992. (3. évf.) 3-4. sz. 57-61. old.

 

Waldorf-iskola Miskolcon? Fókusz : pedagógiai, közéleti lap, 1991. (2. évf.) jún. 29. old.

 

Waldorf-iskolák: módszer-tan. HVG, 1993. (15. évf.) 25. (734.) sz. 66. old.

 

Waldorf-óvoda – Backnang.Országépítő, 2014. 4. sz. 44-47. old.

 

Waldorf-pedagógiai hírek Kelet-Közép-Európából : Vadas Gábor fordítása az Info3 folyóiratból Teljes szöveg (PDF), Országépítő, 1991. (2. évf.) 2. sz. 11-16. old.

 

Zsolnai Anikó: A nevelés mint művészet: Waldorf-pedagógia. A kémia tanítása: módszertani folyóirat, 1994. (2. évf.) 4. sz. 23-26. old.

 

Zsom Anikó: Az oktatási rendszer jövőjének egyik alternatívája – a hagyományos és a Waldorf oktatási modellek egymásra épülése.In.:Jövőkutatási körkép : tanulmányok a jövő fényköréből / szerk. Hideg Éva és Nováky Erzsébet ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszék. – Budapest : BCE Jövőkut. Tansz., 2006. – p. 57-64.