Munkatársak

 

Liszka Andrea – intézményvezető

2007 nyarán – az osztályom elballagása után – kerültem Budapestre, mikor felkérést kaptam a Waldorf-pedagógiai szakmai szolgáltató intézet megszervezésére, azóta itt dolgozom a Waldorf Ház eredményes működéséért (2011-2013 között a Szövetség ügyvezetői feladatait is elláttam). Kezdetben az intézmény vezetése mellett a tanügyi-igazgatási szolgáltatás feladatai tették ki a munkám nagy részét, de 2014 januárjától ezen feladatokat át tudtam adni hozzáértő kollégáknak, így lehetővé vált, hogy a pedagógiai értékelés területével foglalkozzam.

liszka.andrea@waldorf.hu
+36 30 327 3611


 

Gaál Judit – gazdasági vezető, pedagógiai előadó

Gyermekeim révén kerültem kapcsolatba a Waldorf-pedagógiával. 2008-tól dolgozom a közoktatásban, az Óbudai Waldorf Óvoda óvodatitkáraként. 2014 januárjától kapcsolódtam be a Waldorf Ház munkájába, az igazgatási tanácsadás területén az óvodákért felelek, valamint a Ház gazdasági vezetői feladatait viszem.

gaal.judit@mwsz.waldorf.hu
+36 30 425 9431


 

Kótai Zita – titkár

2001 óta dolgozom a Waldorf-mozgalomban, 7 évig a Csillagösvény Waldorf iskolában voltam iskolatitkár és gazdasági ügyintéző, majd 4 évet töltöttem Solymáron, a Waldorf Pedagógiai Intézetben mint oktatásszervező. Jelenleg a Magyar Waldorf Szövetség és a Waldorf Ház irodájáért, adminisztrációjáért vagyok felelős. Feladataim közé tartozik emellett a gazdasági ügyek intézése is.

kotai.zita@waldorf.hu
+36 20 321 8036


 

Demkó Marianna

1996 óta kísérem figyelemmel a magyar Waldorf-mozgalom tevékenységét és igyekszem részt is venni a közös munkában. Hosszú éveken keresztül a váci közösségben dolgoztam angol tanárként, kertművelés tanárként és osztálytanítóként. Jelenleg félállásban a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban dolgozom, ahol a 12. A osztály osztálykísérője vagyok. A Waldorf Házban a továbbképzések és a pedagógiai tanácsadás területein igyekszem segíteni minden Waldorf-pedagógus kollégámnak.

demko.marianna@waldorf.hu
+36 30 327 3207


 

Szecsődi Valéria – Tanügyigazgatás, Iskola működtetése

Németh Ágnes jogászunkkal közösen biztosítjuk az iskolák tanügyigazgatási-szakmai tanácsadását. Bármely kérdéssel fordulhatsz hozzánk, amely az iskola működtetésével-igazgatásával kapcsolatos. Waldorf-tanárként és –szülőként is jelen vagyok Waldorf-intézményekben ezért az itt szerzett tapasztalatok sokat segítenek a hozzánkfordulók segítésében.

szecsodi.valeria@mwsz.waldorf.hu
+36 30 3288405


 

Segesdi Márta – Tanácsadás

Tanácsadóként elsősorban osztálytanítóknak nyújtok pedagógiai segítséget. Ennek egyik fontos területe a felkészüléssel, a tervezéssel kapcsolatos. Ilyenkor egy tanévre vagy egy-egy epochára tekintünk rá, különös tekintettel az adott életkorral kapcsolatos embertani ismeretekre, és megkeressük azokat a kapcsolatokat, amik az életkor és az ahhoz kapcsolódó epochák között vannak. Gondolkodunk az epochák lehetséges sorrendjein. Ezután kerülhetnek szóba a módszertani és egyéb kérdések. A tanácsadás másik területe a gyakorlathoz kapcsolódik. Ilyenkor alkalmi vagy rendszeres hospitálásokat követően abban tudom segíteni az osztálytanítót, hogy elmélyítsem a visszatekintésben szerzett jártasságát, hiszen mindenki a saját útján, a saját maga mestereként tud lépéseket tenni. Ilyenkor közösen rátekintünk a lezajlott órára, megnézzük, hogy az egyes tevékenységek hogyan kapcsolódtak a gondolkodás-érzés-akarat területeihez, mikor melyik dominált, esetleg hiányzott, és hogy mindez összhangban volt-e a gyermekek életkori sajátosságaival. Milyen volt az óra ritmusa, volt-e figyelem az egyes temperamentumokra, tudott-e kapcsolódni a tanítói impulzus a gyermekekből jövő impulzussal, volt-e sírás, nevetés. Ha az osztálytanítónak a hospitálás előtt már volt kérdése, előzetes szempontja, például valamelyik gyermek megfigyelése, akkor azt is megbeszéljük. Több osztálytanítóval dolgozom alkalmilag vagy rendszeresen az egyes epochák ritmikus részeinek, azon belül is a zenei részeknek, illetve több esetben az éves színdarab zenei részeinek a megtervezésével, esetleg begyakorlásával. Különösen fontos számomra a Rubikon előtti életkorban levő gyermekek pentaton zenei burkának létrehozása, megvédése, az ezzel kapcsolatos elméleti ismereteimet és módszertani gyakorlataimat örömmel osztom meg. Az utóbbi években azt tapasztaltam, hogy sokféle helyzetben levő tanítóval tudok együtt dolgozni, de ennek minden esetben feltétele az, hogy a kérésnek, kérdésnek szabad elhatározásból, belőle kell kiindulnia. Csak így jöhet létre kölcsönös bizalmon alapuló, hatékony együttműködés.

segesdi.marta@waldorf.hu
+36 20 552 1298


 

Brassai Brigitta – Kommunikációs munkatárs

Az antropozófia és később a gyermekem révén kerültem kapcsolatba a Waldorf-pedagógiával, jelenleg is aktív Waldorf szülő vagyok. Részt vettem antropozófiai tartalmú újságok szerkesztésében, voltam hírlevélszerkesztő munkatárs a Magyar Antropozófiai Társaságnál, szervezője lehettem és lehetek antropozófiával foglalkozó csoportoknak, rendezvényeknek.

brassai.brigitta@waldorf.hu
+36 20 359 8930