Szaktanácsadás

A terület célja a hazai Waldorf-mozgalom szakmai fejlődésének támogatása. Ezt az intézményekben dolgozó pedagógusok munkájának segítésén, valamint az egyes tantárgyak, illetve a teljes Kerettanterv folyamatos fejlesztésén keresztül kívánjuk megvalósítani.

Az elmúlt évben megkezdődött a Waldorf-végzettséggel és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakértők és tanácsadók megkeresése, felkérése. A kialakuló tanácsadói hálózatot a Tanácsadók Fóruma fogja össze. Az állam által megkövetelt végzettséggel rendelkező szakértőinket és tanácsadóinkat támogatjuk a hivatalos névjegyzékre kerülésben.

Szakértőink és szaktanácsadóink számára felkészítő képzéseket, valamint minőséggondozó összejöveteleket szervezünk.

E terület keretein belül történik szaktárgyi munkacsoportok segítségével a tantárgygondozási feladatok ellátása, valamint a Waldorf-kerettanterv folyamatos fejlesztése is.

A pedagógiai szaktanácsadás terület magába foglalja
  • a Waldorf tanácsadói hálózat megszervezését
  • a tanácsadói feladatok minőséggondozását
  • a megfelelő állami végzettséggel rendelkező szakértők és szaktanácsadók körének bővítését;
  • tantárgyi munkacsoportok szervezését és ezen keresztül is
  • a kerettanterv fejlesztésének koordinálását.

Tanácsadói hálózat

A hálózat – folyamatosan kiépülő tartalmi és térbeli rendszerben – igyekszik lefedni a mozgalmon belül felmerülő tanácsadási igényeket. Az intézmények mind pedagógiai, mind igazgatási és működtetési kérdésekben kérhetik tanácsadók segítségét. Ezt írásban kell jelezniük a Waldorf Ház felé, aki segít megtalálni a megfelelő szakembert, és ellátja a szervezési és adminisztrációs feladatokat.

További információért lépjen kapcsolatba kollégánkkal:
Demkó Marianna, demko.marianna@waldorf.hu

Tanácsadók Fóruma

A tanácsadói hálózatot a Tanácsadók Fóruma fogja össze. A Fórum kéthavi rendszerességgel kerül megrendezésre.

Céljai:

  • a hálózat folyamatos bővítése;
  • a tanácsadási folyamat eljárásrendjének aktualizálása;
  • tapasztalatcsere;
  • belső képzés

Visszatekintés a legutóbbi találkozóra:

2017. január 7-én, szombaton volt a tanácsadók Fórumának idei első találkozója. Ugyanezen a napon találkoztak az Asbóth utcai irodában a Fenntartók Kollégiumának képviselői is, így egy rövid, közös euritmiával együtt kezdtük a napot. A tanácsadással kapcsolatos kérdések, problémák és megoldási lehetőségek megbeszélésén túl stúdiummunka folyt, és szó volt a jövőben újonnan indítandó képzésekről (fenntartói és mentorképzés) illetve röviden azok szakmai tartalmáról. Elkezdődött a tanévelőkészítő műhely előkészítése. A műhely pontos időpontját a februári Waldorf Ház percekben olvashatjátok majd.

Várjuk új tanácsadók jelentkezését, a konferenciák általi jelölését! Kérjük a koferenciavezetőket, hogy január-február hónapban szenteljenek egy pár percet arra, hogy a saját tanári kollégiumukból kit javasolnának a Tanácsadók Fórumának tagjaként. A jelölteket a demko.marianna@waldorf.hu email címre írjátok meg.

Demkó Marianna

A Tanácsadók Fóruma tagjai:

Champier Ágnes
Czakó Anikó
Demkó Marianna
G. Ekler Ágnes
Ivaskó Ilona
Kiss Emília
Liszka Andrea
Matuz Erika
Márföldi Erika
Rácz Sándorné Erika
Segesdi Márta