Tevékenységek

Az alábbi 7 területen nyújtunk szolgáltatásokat:
Pedagógiai értékelés
 • rendszeres, a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás
 • a pedagógus életpálya bevezetésével együtt járó külső ellenőrzésekre szakértők felkérése, felkészítése,
 • intézményi és vezetői értékeléshez segítségnyújtás,
 • portfóliókészítéshez segítségnyújtás,
 • kompetenciamérés eredmények feldolgozásának, felhasználásának támogatása,
 • a kompetenciamérések mérőeszközeinek fejlesztése a Waldorf-pedagógia elveinek figyelembe vételével

Szaktanácsadás, tantárgygondozás
 • Waldorf-tanácsadói hálózat szervezése
 • a tanácsadói feladatok minőséggondozása
 • a szakértők, szaktanácsadók továbbképzése
 • tanterv fejlesztésének koordinálása, szaktárgyi munkacsoportok szervezése

Pedagógiai tájékoztatás
 • Waldorf-pedagóiai szakirodalom és konferencia kiadványok megjelentetése
 • szakirodalom és kutatási eredmények elérhetővé tétele (online felületen és kölcsönkönyvtárral)
 • Waldorf-pedagóiáról szóló tájékoztató anyagok készítése
 • tájékoztató anyagok és információk terjesztése

Tanügy-igazgatási szolgáltatás
 • fenntartók és intézményvezetők gazdasági, jogi, tanügy-igazgatási témájú támogatása (tanácsadás, konzultációk, képzések, stb.)
 • a fejlődést segítő minőséggondozás megismertetése
 • konfliktuskezelési módszerek megismertetése

Képzések
 • a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, a fejlődő embert a középpontba helyező – továbbképzések tervezése, szervezése óvónők, tanárok, szülők részére
 • pedagógusok önképzését segítő továbbképzések, tréningek tervezése, szervezése
 • akkreditált pedagógus-továbbképzések alapítása és indítása (annak érdekében, hogy a pedagógusértékelési rendszerben is szükséges továbbképzési kötelezettségeknek a pedagógusok eleget tudjanak tenni Waldorf-pedagógiai továbbképzések keretében)
 • továbbképzésekhez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások (szintfelmérés, tanácsadás, stb.)

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
 • különböző, az intézmények kezdeményezéséből induló rendezvények szervezésének segítése
 • az intézmények által szervezett rendezvények megosztása, hírek terjesztése

Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
 • diákönkormányzatok munkájának támogatása
 • a Waldorf-diákok számára szóló hasznos információk terjesztése