Továbbképzések

Waldorf-tanárok Tanév Előkészítő Műhelye

(volt Nyári Akadémia)

 

Mint azt már jeleztük, Nyári Akadémiánk akkreditációja lejárt, továbbképzésünket több szempontból is átalakítjuk, de lényegében továbbra is az egyes osztályfokokra, illetve a felsőtagozatra való felkészülést fogja szolgálni.
 
Új neve: Waldorf-tanárok Tanév Előkészítő Műhelye
Új óraszáma: 35 óra (a 46 helyett)
Időpontja: 2019. június 29 – július 3. (szombat – szerda)
Helyszíne: Gödöllői Waldorf Iskola

35 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

Kiket várunk: a Waldorf-iskolák alsó, közép és felső tagozatán minimum egy éve tanító kollégákat (osztálytanítókat, szaktanárokat)

Kiket nem tudunk fogadni: az iskolákban 2019 őszétől dolgozó új kollégákat (kivételt képeznek a befejezett Waldorf-képzéssel rendelkezők), illetve Waldorf-iskolában jelenleg nem tanító tanárokat

Kótai Zita

kotai.zita@waldorf.hu

 

Iroda Aréna 2019 – Élet a Waldorf-iskola titkárságán

Kedves iskolatitkárok, irodai dolgozók, kedves intézményvezetők, kedves fenntartók!

A tavalyi év sikeres továbbképzésének fényében, 2019. januárjában újraindítjuk “kezdő” kurzusunkat irodai dolgozók számára. Kérlek, támogassátok őket abban, hogy részt tudjanak venni az Irodai Aréna c. műhelymunkán, és még jobban tudják a pedagógusok, szülők és gyermekek Waldorf-iskolai/óvodai létét segíteni. Amit a műhelyről lehet tudni:

Irodai Aréna 2019 – Élet a Waldorf-iskola titkárságán

Újra indul egy kétnapos műhelymunka titkársági munkatársaknak. Azoknak, akik nap mint nap találkoznak a gyerekek, tanárok, szülők és kollégák változatos kéréseivel és ügyeivel, és néha úgy érzik, hol zsonglőrként, hol kötéltáncosként, bohócként, oroszlánszelídítőként kell megfelelniük a közönség igényeinek. 

A műhelymunka fő témái: szerepek, határok, döntések.

A résztvevők közösen dolgozzák fel a témákat, a kiscsoportos munkából és gyakorlatokból ötleteket és erőt merítenek illetve adnak egymásnak. Ezzel felvértezve még jobban helyt tudnak állni összetett munkájukban.

A tervezett témák alapozó szinten:

  • szerepek, feladatok tisztázása
  •  egyensúly: bizalmasság a nagy információ-áramlásban
  •  erőforrások: hogyan bánok saját erőmmel, erőforrásaimmal?
  •  konfliktusok: idejében észrevenni, szólni – nem szólni?, belefolyni – nem belefolyni? • tapasztalatcsere jól   bevált technikákról, módszerekről
  • amit a résztvevők hoznak: konkrét kérdések, problémák

A programot legalább 10 fő jelentkezése esetén tartjuk meg, a maximális létszám 18 fő.

Részvételi díj: 18.000Ft/fő

Helyszín: Kláris Irodahajó, 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.

Időpont: 2019. január 3–4. 9–17 óráig

Jelentkezési határidő: 2018.  december 7.

Kérem, tartsátok be a jelentkezési határidőt! A képzés díját számlánk kézhezvétele után, a számlán feltüntetett bankszámlára utaljátok át. Közleményként kérjük feltüntetni a Waldorf Háztól kapott számla számát!

Szolidaritási keretünk terhére szociális támogatás kérhető: a jelentkezéssel egyidejűleg kérvény beadásával, indok és összeg megjelölésével. A támogatás tényéről és összegéről a jelentkezési határidőt követő héten értesítést küldünk.

Jelentkezés: Demkó Marianna

+36 20 346 7632

demko.marianna@waldorf.hu

A műhelymunka vezetője:
Nagy Tibor, szervezefejlesztő, mediátor (2001 óta Waldorf-szülő)
+36 20 9533 128

t.nagy@miracompanions.com,

www.miracompanions.com/hu

 

 

 

Fenntartók képzése

A 2018/2019-es tanévben második alkalommal rendezzük meg a Fenntartók képzése elnevezésű 72 órás továbbképzésünket.

A képzés november végén indul. A továbbképzésre várunk minden olyan kollégát, aki tevékenyen részt vesz már működő Waldorf-óvoda vagy Waldorf-iskola fenntartói feladataiban. A képzés célja, hogy segítse a tudatosság növekedését a fenntartói feladatok, kötelezettségek, jogok területén különös figyelemmel a Waldorf-intézmények sajátosságaira.

A képzéssel azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevők a képzés végére tájékozottabbak legyenek és megalapozottabban tudjanak véleményt alkotni, döntéseket hozni fenntartói szerepükben. További szándékunk, hogy az elhangzó előadások és a résztvevők által megélt élmények új gondolatokat ébresszenek és segítsék a résztvevőket saját kérdéseik megfogalmazásában, a válaszok megtalálásában s a további tettekhez szükséges akarat felébresztésében.

Amit nyújtunk:

• Speciális jogi ismeretek: köznevelési- és civiljog, különös tekintettel a Waldorf-pedagógiai sajátságokra

• Gyakorlatban hasznosítható gazdasági ismeretek: nonprofit szervezetek gazdálkodása, beszámolók, gazdálkodás egy önigazgató szervezetben

• a Waldorf-pedagógia szellemi alapjai: az ember hármas tagozódása, szociális hármas tagozódás (szabadság, egyenlőség, testvériség) és önigazgatás

Gyakorlati foglalkozásokkal segítünk elmélyíteni az elméleti ismereteket: Bothmer-gimnasztika, szociális euritmia, szociális festés, kommunikáció és konfliktuskezelés

Előadóink, többek között:
Barabás Kata, Bocskay Bea, Kökéndy Ákos (osztálytanító, PHWI), Liszka Andrea (a Waldorf Ház intézményvezetője), Martin Kaiser művészetterapeuta, Nagy Tibor, dr. Németh Ágnes (az MWSZ jogásza), Straziczky Ágnes, Szabó Zoltán (az MWSZ ügyvezetője), Tallós Péter, Zsolnai Krisztina euritmista

A jelentkezési határidő: 2018. október 15.
A képzés díja: 75.000 ft/fő.
Helyszín: Csillagberek Waldorf Iskola, IV. Budapest, Árpád út 161-163.

A képzés díjának befizetési határideje: 2018. november 10.

A jelentkezési lapot kérjük elküldeni e-mailben demko.marianna@waldorf.hu címre, vagy a Waldorf Ház irodájába postán (1075 Budapest, Asbóth u. 17.).

A jelentkezés beérkezését követően számlát küldünk a Pénzügyi teljesítés adatai rovatban megadott névre és címre.  Kérjük, hogy tartsátok be a határidőket! Köszönjük!

Jelentkezesi lap – Fenntartók 2018-19

Tájékoztató_Fenntartók képzése_2018

Jelentkezés és további információk:

Demkó Marianna

Tel.: 06 20 346 7632

demko.marianna@waldorf.hu

 

Szakmai tervezés, koordinálás:

Mészáros Anikó

Tel.: 06 20 773 8855

meszaros.aniko@csillagberek.hu

Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 80 órás akkreditált képzés

A 2018-19-es tanévben a Waldorf Ház újraindítja a Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 80 órás akkreditált képzését.

“Mit és hogyan kommunikálunk? Kihez és milyen módon fordulunk? Hol van az az érzékeny és korántsem egyértelmű határ, amikor a mi eszközeink már kevesek és dolgunk az ellátórendszerhez fordulni? Nekem ezek kulcskérdések voltak és választ kaptam rá.”

“A legfőbb kérdés az volt számomra, hogy hogyan kell ezt egy Waldorf iskolában csinálni. Ezért volt nagyon izgalmas számomra, hogy olyan előadókat hallgattunk, akik a témájukról antropozófiai háttérrel és nagy szakmai tapasztalattal tudtak beszélni, ezért ezt a legfőbb vágyamat, kíváncsiságomat maximálisan kielégítette a kurzus. Az előadók olyan témákról beszéltek, amikről már sokat olvastunk, hallottunk, de teljesen új perspektívában sikerült megmutatniuk.”

“Az elméleti tudást az esetmegbeszélések mélyítették el. Nagyon izgalmasak voltak, mert itt nyert valódi tartalmat az elmélet.”

 

A jelentkezési határidő: 2018.  szeptember 15.

A képzés minimum 15 fő részvételével indul.

A képzés díja: 90.000 Ft

 

A képzés célja, hogy támogassuk az iskolákban és óvodákban folyó pedagógiai munkát gyermekvédelmi kérdések, problémák területét érintő helyzetek felismerésében.

Célunk, hogy legyenek intézményeinkben képzett tanárok, óvodapedagógusok, akik a törvényeknek megfelelően, de mégis Waldorf módon, szakszerűen tudnak segítséget adni a nehéz élethelyzetben lévő gyermekeknek, diákoknak és családoknak, a tanári és óvodai konferenciákon kollégáiknak.

A képzés összesen 6 +1 (hospitálás) alkalom, pénteki napokon: 10.00-18.00; szombati napokon: 9.00-12.30

 

2018. október 12-13.

2018. november 16-17.

2019. január 11-12.

2019. február 15-16.

2019. március 22-23.

2019. április 19-20.

 

Intézményi hospitálás: 2019. március 21. csütörtök 8.00-13.00

A záróértékeléshez készítendő portfólió leadási határideje: 2019. május 20.

A továbbképzés helyszíne: Szervezés alatt, budapesti vagy Budapest közeli helyszínen.

 

Várjuk jelentkezéseiteket!

Üdvözlettel: Champier Ágnes, Demkó Marianna és Kondász Mónika

 

GYIV_TÁJÉKOZTATÓ_2018_19

JELENTKEZÉSI LAP


Szaktanári Műhely

2018. október 27.

Csillagösvény Waldorf Iskola

Szeretettel meghívunk Benneteket a 2018-as őszi Szaktanári Műhelyünkre!
Jelentkezés az alábbi linken:
A mostani közös találkozónak különös jelentősége és célja:

A kerettantervünket most saját, belső folyamataink szerint kezdtük el átalakítani a Waldorf-pedagógia magyarországi gyakorlatának megújítása projekt folyamán. Kérlek, figyeljétek a levelezőlistákon Liszka Andrea levelét, melyben részletesebben olvashattok, tájékozódhattok erről a folyamatról, az eredményekről. A Szaktanári műhelyeken évek óta minden szakcsoport dolgozik a kerettantervvel kapcsolatos kérdéseken, az iskolában folyó gyakorlat alapján. Most arra lesz lehetőség, hogy ezeket a kérdéseket egyeztessük, megvitassuk az Iskolák gyűlésével közösen. A  délutáni részben a szakcsoportok saját tantárgyi csoportjaikban dolgoznak. (Lásd alább!)

Időpont: 2018. október 27. szombat 10.00-17.00
Helyszín: Csillagösvény Waldorf Iskola Budapest, 11. ker. Repülőtéri út 6.
( a Szabad Waldorf Gimnáziummal együttműködve)
(parkoló a sorompó után jobbra)
A műhely programja:

9.00-10.00 érkezés, regisztráció, büfé

10.00- 12.00 A tanterv megújítás eredményeinek megvitatása az Iskolák gyűlésével közös munka – Barabás Katalin

12.00- 13.00 Ebédszünet, büfé

13.00-14.15 1. szakcsoport találkozó

14.15-14.30 Szünet

14.30-15.45 2. szakcsoport találkozó

15.45-16.00 szünet

16.00 – 17.00 3. szakcsoport találkozó

Szakcsoportos munkák programjáról: A szakcsoportok önállóan szervezik saját belső munkájukat, melyek szakcsoportvezetők koordinálnak. Lehetőség van arra is, hogy az alábbi kérdésekről is beszéljenek. Reményeink szerint e kérdések a tantervi munka elmélyítését is segíthetik. 

  • Hogyan lehet integrálni az átfogó megközelítéseket az adott tantárgyba?
  • Milyen együttmunkákodásokat lehet kialakítani pl. témahétben, projekt hétben?
  • Tanári mérlegelési szempontok hogyan jelennek meg?
  • Az életkori sajátosságokhoz a tanítási tartalmak hogyan kapcsolódnak?

Amennyiben kérdésetek van, email-ben, telefonon keressetek.

A Szaktanári Műhely eddig alapvetően felső tagozatos tanárokat fogta össze. Eddig az alábbi munkacsoportokban dolgoztunk együtt: biológia-kémia; dráma, idegen nyelvek; informatika; gazdaságtan; kézművesség; magyar; matematika; művészettörténet; történelem; zene; WAGYÓK. Egy-egy munkacsoport akkor tud indulni, ha megfelelő létszámban vesznek részt az adott tantárgyat tanító szaktanárok. Amennyiben szeretnétek újabb tantárgyi szakcsoportokat, van rá lehetőség, ha az adott tantárgyból egy kolléga felvállalja a tantárgy koordinálását és jelzi nekem a demko.marianna@waldorf.hu email címen vagy telefonon: 06 20 346 7632

Büfével és ebéddel az iskola 9. osztályos diákjai és szülői készülnek. Az ebéd ára: 800 Ft
Várom a jelentkezéseket! Kérlek, időben töltsétek ki és küldjétek el! Köszönjük!
A jelentkezés határideje: október 24. szerda 12.00!!!!
Üdvözlettel:
Demkó Marianna
Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet
Budapest, Asbóth u. 17. félemelet

Tel: +36 20 346 7632

Tanévindító Műhely – 2018. augusztus 27-28.

A műhely címe: ÁRAMLÁS

Helyszíne: Pesthidegkúti Waldorf Iskola

A jelentkezési határidő: július 31. kedd

A kétnapos műhely költsége: 7.000 ft, ami a helyszínen készpénzben fizetendő a regisztrációnál. Számlát a helyszínen tudunk adni.

 

Az online jelentkezési lapot az alábbi linken tudjátok kitölteni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjwadySh5BFkoC_faw7ziD-j11Bx3C-6wXMj0KpERSm9vtng/viewform

A nagy érdeklődésre tekintettel idén is 5 művészeti csoportmunkával készülünk, és a szekciós csoportokban 4 különböző témával. Kérlek benneteket, hogy az űrlapon jelöljétek, hogy melyikre szeretnétek jönni, igyekszem a jelentkezések beérkezése szerint alakítani. A jelentkezési határidő letelte után visszajelzést fogok küldeni, ki, melyik csoportban tud majd “önfejlődni”. 

 

Az idei évben is lesz a műhely 2. napján a tavaly elindított program: ProjekTED. Azoknak a kollégáknak a jelentkezését várjuk, akiket az áramlással kapcsolatban foglalkoztat egy téma, kérdés, ami nem feltétlenül – de lehet! – csak a tanításhoz kapcsolódik, hanem a mindennapi Waldorf-pedagógus létünket érintheti, segítheti akár mások életét is és 10-15 percben meg is osztanák ezt a többiekkel. Erre a programra a jelentkezéseket emailben várom szintén július 31-ig: demko.marianna@waldorf.hu

Max. 120 főt tudunk fogadni.

Kérdéseitekkel hozzám tudtok fordulni.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szép év végét, kirándulásokat, jó bizonyítványírást kívánok!

 

Demkó Marianna

demko.marianna@waldorf.hu

+36 20 3467632


Waldorf-intézményvezető képzés

 

2017 szeptemberében újra indul a Waldorf-intézményvezetői 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzés. Azokat a pedagógusokat várjuk, akik részt vállalnak az óvoda/iskola vezetésében. A képzést 2 felsőoktatási intézmény előzetesen megszerzett tudásként beszámítja a szakvizsgát adó közoktatásvezetői képzésbe. A képzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal rendelkező kollégánknak elegendő mindössze két fél évet elvégezni az államilag elismert képesítés megszerzéséhez.

 

Időpontjai: 2017. szept. 22-23.; okt. 27-28,; nov. 17-18.; dec. 1-2. 2018. jan. 12-13.; febr. 2-3. és febr. 23-24.; márc. 23-24.; ápr. 13-14.; május 11-12, és május 25-26.

A KÉPZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTHETŐ INNEN.