Vezérkép

A Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet a Waldorf-pedagógiához kötődő pedagógiai szolgáltatásokat kíván nyújtani, a mindenkori jogi lehetőségek és kötelezettségek alapján, a Magyar Waldorf Szövetség fenntartásában. 
 
Célunk, hogy szolgáltatásainkkal segítsük a Waldorf-intézmények, Waldorf-közösségek, valamint a hozzájuk kötődő egyének fejlődését. Tevékenységünkkel a Waldorf-pedagógia társadalmi szintű elfogadását, megismerését és megbecsülését kívánjuk szolgálni, szeretnénk elősegíteni annak társadalmi beágyazódását, ezért köznevelési intézményként működünk. 
 
Munkánk alapjának az antropozófiát – Rudolf Steiner szellemtudományát – tekintjük. Arra törekszünk, hogy tevékenységünk során megjelenhessen a szabadság a szellemi alkotó munkában, az egyenlőség a jog területén és a testvériség a gazdasági vonatkozásokban.
A Waldorf-pedagógia eredeti forrásai mellett rendszeresen merítünk a hazai és a nemzetközi Waldorf-mozgalom eredményeiből. Számon tartjuk az aktuális pedagógiai újításokat, változásokat, és figyelemmel kísérjük a kutatási eredményeket.