Waldorf gyermek-és ifjúságvédelmi felelős képzés

Kedves Kollégák!

Szeretnénk indítani a 2021/2022-es tanévben a “Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi felelős” 80 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést. Vannak már jelentkezők, de nincsenek elegen ahhoz, hogy indulhasson a továbbképzés. Várjuk a további jelentkezőket! Továbbá keressük azt a Waldorf-intézményt, amely tudná biztosítani a továbbképzés számára a helyet. 

A továbbképzést ajánljuk minden olyan kollégának, aki jelenleg is vállalja, vagy szeretne gyermek-, és ifjúságvédelmi szerepet felvállalni iskolájában vagy óvodájában. A képzést az intézményekben jelen lévő gyermekvédelemmel kapcsolatos megnövekedett igény hívta életre, és már két csoport végzett az elmúlt években.

A továbbképzés célja:

–          a Waldorf-intézmények életéből adódó helyzetek megismerése és felismerése a napi gyakorlatban

–          a Waldorf-intézményekben dolgozó pedagógusok, óvónők, tanítók és tanárok gyermekvédelmis munkájának támogatása.

A képzést a Kodolányi János Egyetem a jelen képzés tanúsítványával rendelkező kollégának előzetesen megszerzett tudásként beszámítja a Pedagógus szakvizsgát adó szakirányú továbbképzésébe. A Kodolányin ezért az előírt követelményeket egy év alatt lehet teljesíteni.

 Jelentkezési határidő: 2021. október 3. vasárnap éjfél

A továbbképzés díja: 90.000 Ft

A továbbképzés rövid tartalma:

– a gyermekvédelem jogi háttere, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése, valamint a preventív gyermekvédelmi munka lehetséges módjai;
– jártasság az óvodákban/iskolákban előforduló gyermekvédelmi segítséget igénylő esetek felismerésében, a segítés módjaiban;

– a serdülőkori devianciák, addikciók felismerése és a probléma kezelése;
– prevenciós éves terv, óraterv készítése évfolyamokonként, témánként az antropozófiai gyermekkép és életkori sajátosságok figyelembevételével;
– szociális érzékenység, önismeret és a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztése.

A továbbképzés időpontja:

Összesen 6 +1 (hospitálás) alkalom pénteki napokon: 10.00-18.00; szombati napokon: 9.00-12.30

  1. október 22-23. november 19-20.
  2. január 21-22., február 25-26., március 25-26., április 29-30.

Intézményi hospitálás:         2022. március 24.

A záróértékeléshez készítendő portfólió leadási határideje: 2022. május 15.

Tájékoztató

Jelentkezési lap