Összefogás a gyermekekért konferencia

Korunk gyermekeinek lelki nehézségei és kiutak

Szorongás, pánik, szociális izoláció, társadalmi-szociális poszt-COVID, a médiák sötét oldala, traumák

szeptember 22-24.

Kispesti Waldorf Iskola, Budapest

A Waldorf-pedagógia akkor tölti be legjobban valódi szerepét a világban, ha figyelembe veszi a jelenben zajló eseményeket, az aktuális kérdésekre megpróbál a lehető legjobb módszerekkel, érzékenyen válaszokat keresni, ezek szerint cselekedni. Az elmúlt 3 évben történt események – járvány, háború, energia- és gazdasági válság – hatásai bevonultak otthonainkba, a munkahelyekre, a következmények ma már az iskolákban, óvodákban is érezhetőek. A gyermekek között egyre erősödő lelki nehézségekkel találkozunk: szorongás, pánik, félelem, izoláció, társadalmi-szociális poszt-Covid tünetek, a média negatív hatásai. A szociális és gyógyító terekben keressük a megoldásokat. Mit tudunk tenni gyermekeink védelmében? Hol húzódik a megismerés, a prevenció, a gyógyítás határa és az egyes felismert tünetek kezelése, a gyermekek harmonizálása kinek a feladata, felelőssége és kompetenciája?

A kérdésekre keresve a választ született meg egy konferencia gondolata, mely a Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet, a Magyar Waldorf Szövetség, a Magyar Antropozófiai Társaság, a Szabad Szellemtudományi Főiskola Pedagógiai és Orvosi Szekcióinak Magyarországi Tagozatai közös szervezésében kerül megrendezésre 2023. szeptember 22-24-én. A rendezvénynek a Kispesti Waldorf Iskola nyújt otthont. Feladatunknak tekintjük, hogy pedagógusok, orvosok, terapeuták közösen gondolkodva felismerjük korunk és gyermekeink tüneteit, és cselekvési erőinket felébresztve segítségnyújtásként megoldási utakat találjunk. A három napos konferencia keretében az előadások orvosi, pedagógiai és terápiás szemmel adnak képet a jelen kor lelki nehézségeiről, előadás feldolgozások keretében keressük közösen a megoldásokat, közelebbről is megismerkedhetünk a magyarországi antropozófiai alapú terápiákkal. 

A magyar Waldorf-iskolák 2020-as kerettantervében szereplő hangsúlyok az egész Waldorf-közösségre és antropozófus orvoslásra igazak: „A Waldorf-iskola minden életkorban a gyermekek testi-lelki-szellemi képességeinek kiegyenlített fejlődésére-fejlesztésére törekszik. A testi-lelki-szellemi egészség megőrzésének érdekében ökologikus nevelési-tanítási folyamatot valósít meg. A fenntartható fejlődés-fejlesztés legfőbb célja a szalutogenezis (egészségre törekvés) értelmében a személyiség koherencia élményének megteremtése és erősítése. Törekedni arra, hogy az egészséges emberre jellemző tulajdonságok lehető legszélesebb skálájának lehető legoptimálisabb kibontakozását segítsük elő.”

A konferencia fontos célja, hogy a szalutogenezis elvén alapuló és preventív jellegét megtartó Waldorf-pedagógia antropozófiai orvoslással és terápiákkal egységben láttatva az aktuálisan megjelenő problémákra gyógyító impulzussal is hatni próbáljon. A csoportmunkák során a cél a belső Én-erő megmozdítása, cselekvési utak kínálása és megismertetése, hogy a pedagógus, az orvos, a terapeuta a munkája során együttes erővel valóban segítőjévé váljon szülőknek, a gyermeknek, a fiatalnak. A mai kihívások bennünket, felnőtteket éppúgy elérnek, így felismerve a kor hatásait önmagunk megerősítését is kívánja szolgálni a találkozó. 

A konferencia előadói:  

Barabás Katalin, Czakó Anikó, Donnert Marianna, Falus Judit, Karkus Ottó, Kiss Tünde, Márföldi Erika, Mezei Mihályné, Dr. Péter Judit, Rácz Rita Cecília, Sósné Pintye Mária, Szabados Andrea, Szaniszló Emese, Dr. habil. Szőke Henrik, Ujváry Éva, Várkonyi Éva és Zólyomi Ernő

 A rendezvényre szeretettel várjuk a Waldorf-pedagógusokat, orvosokat, terapeutákat, az antropozófia egyes területein dolgozó szakembereket, munkatársakat és nem utolsó sorban a szülőket.

Czakó Anikó, Demkó Marianna és Márföldi Erika