Gyerekvédelmi képzés

Kedves Kollégák!

A 2024-25-ös tanévben indítjuk a “Waldorf gyermek- és ifjúságvédelmi felelős” 80 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést. A továbbképzést ajánljuk minden olyan kollégának, aki jelenleg is vállalja, vagy szeretne gyermek-, és ifjúságvédelmi szerepet felvállalni iskolájában vagy óvodájában. A képzést az intézményekben jelen lévő gyermekvédelemmel kapcsolatos megnövekedett igény hívta életre, a részvételt szülők számára is megnyitjuk. A pedagógus diplomától eltérő végzettséggel rendelkező résztvevőknek a tanúsítvány helyett igazolást tudunk adni a képzés elvégzéséről.

A továbbképzés célja:

–          a Waldorf-intézmények életéből adódó helyzetek megismerése és felismerése a napi gyakorlatban

–          a Waldorf-intézményekben dolgozó pedagógusok, óvónők, tanítók és tanárok gyermekvédelmis munkájának támogatása.

A képzést a Kodolányi János Egyetem a jelen képzés tanúsítványával rendelkező kollégának előzetesen megszerzett tudásként beszámítja a Pedagógus szakvizsgát adó szakirányú továbbképzésébe. A Kodolányin ezért az előírt követelményeket egy év alatt lehet teljesíteni.

 

MEGHOSSZABBÍTOTT Jelentkezési határidő: 2024. június 30. hétfő éjfél

A továbbképzés díja: 90.000 Ft

A jelentkezés feltételei: 

  • Egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógusi, tanítói szak, vagy bármely tanár szak; 
  • „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” szerint a Waldorf-iskolák általános iskolai vagy gimnáziumi tagozatán, illetve a Waldorf Óvodapedagógiai Program szerint Waldorf-óvodákban pedagógus munkakör betöltésére jogosító egyéb szakképzettség. 
  • A pedagógus diplomától eltérő végzettséggel rendelkező résztvevőknek a tanúsítvány helyett igazolást tudunk adni a képzés elvégzéséről. 

 

A jelentkezés módja: 

A képzésre jelentkezni ezen a linken lehet, valamint diplomamásolat, vagy a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okmány másolatának elküldésével lehet, a jelentkezési határidő betartásával. Ha az oldal nem nyílik meg, ezen a linken lehet jelentkezni: https://forms.gle/tgaMFStR7c3euF7n8

A továbbképzés rövid tartalma:

– a gyermekvédelem jogi háttere, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése, valamint a preventív gyermekvédelmi munka lehetséges módjai;
– jártasság az óvodákban/iskolákban előforduló gyermekvédelmi segítséget igénylő esetek felismerésében, a segítés módjaiban;

– a serdülőkori devianciák, addikciók felismerése és a probléma kezelése;
– prevenciós éves terv, óraterv készítése évfolyamokonként, témánként az antropozófiai gyermekkép és életkori sajátosságok figyelembevételével;
– szociális érzékenység, önismeret és a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztése.

A továbbképzés időpontjai:

Összesen 6 +1 (hospitálás) alkalom pénteki napokon: 10.00-18.00; szombati napokon: 9.00-12.30

  1. szeptember 20-21., október 18-19., november 22-23.
  2. január 24-25., február 21-22., március 21-22.

Intézményi hospitálás:        1 nap az egyik 2025-ös alkalomhoz kapcsolódóan

A záróértékeléshez készítendő portfólió leadási határideje: 2025. április 1.

A továbbképzés helyszíne: Budapesti helyszín – szervezés alatt

A lemondás feltételei 

  • 2024. június 10-ig történő lemondás esetén a részvételi díjtól eltekintünk, vagy a befizetett összeget visszatérítjük. 
  • 2024. június 10-ét követően lemondás esetén nem áll módunkban a részvételi díj megfizetésétől eltekinteni. 

Üdvözlettel:

Demkó Marianna

TÁJÉKOZTATÓ