Értékelés

Az „Utak a minőséghez” eljárás alkalmazását két irányból igyekszünk segíteni, egyrészt az impulzálás oldaláról bevezető előadások, képzések, intézménykísérések által, másrészt a reflektálás oldaláról külső értékelések által.  Az eljárás külső értékelését a Confidentia nevű auditor cég módszertana alapján szeretnénk végezni, mely feltételeinek kialakításán jelenleg is dolgozunk.

Az eljárás alkalmazásához hozzátartozik ennek értékelése független szakértő(k) külső szemszögéből, ez a szociális hármas lépés (tervezés-cselekvés-értékelés) harmadik eleme.

Az értékelési folyamatban nemcsak az objektív tényeket vesszük számba (beszámoló), hanem feltérképezzük az intézmény/közösség tevékenységének környezetre gyakorolt hatását (rezonancia) is. Ezen túl fontos szerepet kapnak az adott intézmény/közösség tagjainak személyes tapasztalatai, amelyeket feladataik elvégzése során szereztek (visszatekintés).

Az intézmény/közösség az értékelési folyamat során tapasztaltakról végül egy írásbeli összegzést kap, amelyben rávilágítunk a „láthatatlan”, sokszor magától értetődő értékekre, szokásokra, viszonyulásokra és folyamatokra is.

Az értékelés egyik fő célja, hogy az intézményhez/közösséghez tartozók maguk ismerjék fel azokat a viszonyokat, helyzeteket, folyamatokat, amelyeken a jövőben belső motivációjukból tudatosan változtatni akarnak.

Rövid magyarországi története

Az első (2013-2017 között lezajlott) pilóta értékelési projektek után 2018. áprilisában újabb nagy lépést tettünk, amikor további értékelők képzésére került sor egy négy napos intenzív kurzus keretében. Így most már 16 értékelő kolléga közreműködésével tudjuk alakítani az eljárás értékelésének feltételeit. A felkészülés során a 2018/2019-es tanévben 6 próbaértékelési folyamat zajlott és a 2019/2020-as tanévben további gyakorló értékeléseket szervezünk annak érdekében, hogy hamarosan gyakorlattá válhasson ez az új értékelési kultúra.