Waldorf intézmények működése

A Waldorf-óvodák, -iskolák önigazgató intézmények. 
Az iskolák szervezeti életük kialakítása során a Rudolf Steiner által a szociális élet hármas tagozódásáról megfogalmazott elvek megvalósítására törekszenek. A feladatok delegálásának elvén működnek, amely során egyének és csoportok vállalnak felelősséget a vezetés és döntéshozatal bizonyos területein a közösen meghatározott célok figyelembevételével.
A Waldorf-intézmények a fenntartóiktól elkülönült, szakmai és szervezeti szempontból önálló jogi személyek. Az iskolák köznevelési feladataikat a Waldorf-kerettantervnek megfelelve, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott felelősséggel valósítják meg.
 
A Waldorf-intézmények fenntartói a szülői közösség által működtetett közhasznú civil szervezetek: alapítványok, egyesületek. A fenntartók önálló jogi személyként a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítják a működési kereteket és – az intézménnyel közösen kialakított együttműködési rendben – ellátják a fenntartói feladatokat.
 
A szülőknek fontos szerepe van a Waldorf-intézmények működésében. A szülők és a pedagógusok kölcsönösen egy bizonyos fajta együttműködést kell, hogy felajánljanak egymásnak  és elfogadjanak egymástól, amely a gyerekre irányul és a gyerek javát keresi. A szülők intenzíven részt vesznek az  intézmény fenntartásának mindennapi  feladataiban mind szellemi, mind gyakorlati, mind anyagi értelemben.