Pedagógiai értékelés

A terület célja, hogy segítse a Waldorf-pedagógusokat a tanulói teljesítmények értékelési feladatainak elvégzésében, az országos mérések eredményeinek elemzésében, illetve. hogy rendszeres tájékoztatást nyújtson a pedagógus előmeneteli és minősítési rendszerrel, tanfelügyelettel kapcsolatos ügyekben.

Feladtunk továbbá, hogy megfogalmazzuk és képviseljük a Waldorf-pedagógia értékeit, érdekeit az országos mérési-értékelési folyamatokban.

Mindemellett azt is feladatunknak tartjuk, hogy pedagógiai kutatások végzésére bíztassuk a Waldorf-pedagógus kollégákat.

  1. évre tervezett tevékenységeink:
  • Tájékoztató délutánok szervezése a portfólió feltöltésének támogatására – évente 3 alkalommal – óvónőknek: 2019.06.21., tanároknak: 2019.08.23. és 2019.10.04.
  • Tájékoztató délutánok a pedagógus életpálya és a tanfelügyeleti rendszer bemutatására Waldorf-intézmények munkatársainak, intézményvezetőknek, intézményi delegáltaknak, évente két alkalommal – óvodáknak: 2019.09.20., iskoláknak: 2019.08.26. – továbbá meghívásra vagy egyeztetés alapján más időpontban és akár vidéki helyszíneken is.
  • Az országos kompetenciamérési eredmények kigyűjtése, elemzése, illetve meghívásra intézményi eredmények kiértékelésében segítségnyújtás.

 

A terület felelősei:

Liszka Andrea

liszka.andrea@waldorf.hu
+36 30 327 3611

és

Szecsődi Valéria

szecsodi.valeria@waldorf.hu
+36 30 328 8405