Szaktanácsadás

A terület célja a hazai Waldorf-mozgalom szakmai fejlődésének támogatása. Ennek érdekében alakult meg és működik a Tanácsadók Fóruma.
Ennek tagjai olyan pedagógusok, akik sok éves Waldorf-iskolai tapasztalattal rendelkeznek, és akiket iskolájuk tanári kollégiuma delegált a Tanácsadók Fórumába.
Ez a testület évente három alkalommal ülésezik, ennek során a tanácsadók kicserélik tapasztalataikat, és belső képzéssel gyarapatják tanácsadói ismereteiket, módszereiket.
Az intézmények mind pedagógiai, mind igazgatási és működtetési kérdésekben kérhetik tanácsadók segítségét. Ezt írásban kell jelezniük a Waldorf Ház felé, aki segít megtalálni a megfelelő szakembert, és ellátja a szervezési és adminisztrációs feladatokat.
A tanácsadói hálózat bővítése érdekében folyamatosan várjuk új tanácsadók jelentkezését, a konferenciák általi jelölését!
További információkért lépjen kapcsolatba kollégánkkal:
Segesdi Márta

 

Tanácsadói hálózat

A hálózat – folyamatosan kiépülő tartalmi és térbeli rendszerben – igyekszik lefedni a mozgalmon belül felmerülő tanácsadási igényeket. Az intézmények mind pedagógiai, mind igazgatási és működtetési kérdésekben kérhetik tanácsadók segítségét. Ezt írásban kell jelezniük a Waldorf Ház felé, aki segít megtalálni a megfelelő szakembert, és ellátja a szervezési és adminisztrációs feladatokat.

 

Tanácsadók Fóruma

A tanácsadói hálózatot a Tanácsadók Fóruma fogja össze.

A Fórum kéthavi rendszerességgel kerül megrendezésre.

Céljai:

  • a hálózat folyamatos bővítése;
  • a tanácsadási folyamat eljárásrendjének aktualizálása;
  • tapasztalatcsere;
  • belső képzés;

A Tanácsadók Fórumának tagjai

Champier Ágnes
Czakó Anikó
Demkó Marianna
G. Ekler Ágnes
Ivaskó Ilona
Kiss Emília
Liszka Andrea
Matuz Erika
Márföldi Erika
Rácz Sándorné Erika
Segesdi Márta
Pékné Pintér Krisztina

 

A terület felelőse:
Segesdi Márta
segesdi.marta@waldorf.hu
+36 20 552 1298