Tanügyigazgatási szolgáltatás

A Waldorf sajátosságok az intézményi struktúra és működés tekintetében, valamint a fenntartó-intézmény kapcsolatában is megmutatkoznak. A tanügyigazgatás keretében gyakorlatorientált tanácsadás formájában segítjük a tanügyigazgatási, az intézményműködtetési és fenntartói feladatok megvalósulását.

Az iskolai tanügyigazgatási terület felelőse:

Mészáros Anikó
meszaros.aniko@waldorf.hu
+36 30 773 8855

Az óvodai tanügyigazgatási terület felelőse:

Gaál Judit
gaal.judit@waldorf.hu
+36 30 425 9431

 

„Utak a minőséghez”© eljárás – a minőségi munka külső és belső feltételei

Információ kérhető gaal.judit@waldorf.hu e-mail címen.

Az önigazgató feladatközösségek minőségirányítása

Az “Utak a minőséghez” eljárást a 1990-es évek közepén svájci, antropozófiai alapokon működő intézmények munkatársai dolgozták ki. Az eljárást ma már (2019) mintegy 180 olyan önigazgató feladatközösség használja – 68 gyógypedagógiai és szociálterápiás intézmény, 101 iskola és óvoda, valamint a Stuttgarti Waldorf-tanárképzés –, ahol a tevékenység középpontjában az ember-ember közötti kapcsolat áll. 

Az eljárás a közösség tanulását, szemléletbeli fejlődését segíti elő, és a nevelés-oktatás feltételeit teremti meg, a nevelés folyamatába már nem nyúl bele, mert azt a pedagógus és a gyermek közötti személyes kapcsolaton alapuló interakciónak tekinti, nem pedig egy szabályozható folyamatnak. Az eljárás középpontjában mindig a gyermek/diák és a nevelő közötti kapcsolat áll, de abból a szempontból, hogy milyen feltételeket kell megteremteni annak érdekében, hogy ez a kapcsolat a lehető legoptimálisabb legyen. A nevelő és a gyermek közötti kapcsolat optimális feltételeinek leírásakor a következő tizenkét területet határozták meg az eljárás kialakítói:

Az eljárás neve is már magában hordozza, hogy nem egy út vezet a jó minőséghez, hanem több. Valójában végtelen jó megoldás létezik. Minden intézmény attól függően más és más, hogy kik alkotják a közösségét. Minden közösségnek a maga útját kell járnia s az eljárás ennek az útnak a megtalálásához, s az úton található buktatók elkerüléséhez nyújt segítséget. 

Rövid magyarországi történet

Az European Council for Waldorf/Steiner Education 2001-ben Zürichben szervezett egy minőséggondozás konferenciát, ahol a Magyar Waldorf Szövetség (MWSZ) részéről többen is jelen voltak. Ennek nyomán Gulyás Andrea kezdeményezésére és az MWSZ elnökségének támogatásával Magyarországon először 2006-ban tartott előadást Udo Herrmannstorfer az eljárásról. Az első képzésre 2007-ben került sor hazánkban, majd az MWSZ 2008-ban hivatalosan is megkapta az eljárás használatának jogát a svájci Wege zur Qualität Alapítványtól, amely szerződés 2014 őszén háromoldalúvá bővült a Waldorf Ház bevonásával.

Az elmúlt években számos bevezető előadásra, alapozó kurzusra, műhelyre, konzultációra, értékelésre került sor az eljárás keretében. Fontos volt továbbá, hogy itthon is kiépüljön egy olyan szakmai kör, melynek tagjai kompetensek az eljárás képzésében és értékelésében. Jelenleg 10 képző és 11 értékelő van, akik magyar nyelven, a magyarországi viszonyokat ismerve felelősen képesek a képzéseket és értékeléseket lebonyolítani. Az eljárást jelenleg a 11 Waldorf-iskola és 3 Waldorf-óvoda alkalmazza.

Az Utak a minőséghez eljárást jelenleg az alábbi formákban ismerhetik meg az érdeklődők

2×90 percek 

Az eljárás szerződött partnerei számára minden tanévben biztosítunk díjmentes 2 x 90 percnyi időtartamot, amelynek keretében tovább mélyíthetik az eljárással kapcsolatos tudásukat, vagy segítséget kérhetnek az eljárás alkalmazását illetően. Az intézményben/közösségben az eljárásért felelős csoport (vagy impulzust hordozó csoport) kiválasztja, hogy a képzők csoportjából kitől szeretne segítséget kapni, majd a Waldorf Ház felé jelzi e szándékát, és felveszi a kapcsolatot a kiválasztott képzővel. 

Felmerülő költség: a szerződött intézmények részére nincs költség

Műhelyek 

A műhely célja, hogy az elméleti tudást közelebb hozza a mindennapi gyakorlathoz, akár − „Tematikus műhely” keretében egy-egy konkrét téma (pl. konferenciavezetés, tantárgyfelosztás, költségvetés készítés, bizalom erősítése, stb.) kapcsán hogyan használjuk az eljárás eszközeit. − „Jó gyakorlatok műhely” keretében az eljárás alkalmazása során szerzett tapasztalatok megosztása, feldolgozása az eljárást alkalmazó intézmények között.

Felmerülő költség: A műhely formája még kidolgozás alatt van, a felmerülő költségeket a műhely résztvevői (egyének és/vagy intézmények) biztosítják

Bevezető előadás 

Az eljárás a szociális élet művészetének tudatos gyakorlásához ad antropozófus szellemi hátteret és konkrét módszertani, gyakorlati kapaszkodókat. Az ezzel kapcsolatos bevezető előadást azoknak a közösségeknek ajánljuk:

  • akik szeretnének rátekinteni azokra a helyzetekre, amikor a szociális életükben többször ismétlődő problémák merülnek fel,
  • akik még a döntés előtt állnak, hogy ezzel az eljárással szeretnék-e megsegíteni önigazgatási munkájukat,
  • vagy ahol az eljáráshoz csatlakozás óta jelentős személyi változások voltak az intézményben/szervezetben, és jó lenne újra feleleveníteni az ismereteket. 

Legtöbbször egy előadó várja az érdeklődőket 2×90 vagy 4×90 perces időkeretben. Az előadás elméleti és gyakorlati részeket tartalmaz, csoportos feladatokkal tarkítva, interaktívan. Szó esik többek között a pedagógiai partnerségről, az önigazgatásról, a feladatközösségek felépítéséről, gördülékenyebb megszervezéséről, a szociális törvényről és a szociális hármas lépésről.

Felmerülő költség: előadónként 6.160,- Ft/45 perc + útiktg.térítés

Alapozó kurzus 

Miért “Utak a minőséghez”, miért nem “Út a minőséghez”? Már a név is jelzi, hogy nincs általános recept arra, miképp alakítsa ki egy közösség a szervezeti életét. Egyedi utak vannak. Egy önigazgató közösségnek együtt kell eljutnia oda, hogy megfogalmazza a céljait, meghatározza ehhez a megvalósítás lépéseit. A társadalmi elvárások, igények folyamatosan változnak. Ezekhez úgy kell tudni alkalmazkodni, hogy az eredeti impulzus megmaradjon. A szociális életünk mindenképp alakul. Akkor is, ha nem vesszük tudatosan kézbe és hagyjuk, hogy a sors alakítsa. Ha mégsem bíznánk a véletlenre, akkor ismerni kell a közösségi életet alakító erőket. Ezek megismerésében és megragadásában segít az eljárás alapozó kurzusa, mely két formában érhető el.

− „Házhoz visszük a képzést” formában. Minél több résztvevő van jelen, annál inkább biztosítva látjuk azt, hogy a képzés valóban használható eszköz lesz az egész intézmény/szervezet számára. A képzés a felmerülő igényeket figyelembe véve 3 vagy 4 napon keresztül tart, az intézménnyel/szervezettel egyeztett időpontokban. Röviden bemutatjuk az eljárás 12 területét, megismertetjük ezek minőségét, hatásait, folyamatlépéseit. Rátekintést adunk arra, hogy mi mivel van összefüggésben, milyen „élethelyzet” milyen területhez tartozik. Társas viszonyainkban erők hatnak ránk akkor is, ha ezeknek nem vagyunk tudatában. Mennyivel jobb és hatékonyabb lenne az életünk, ha ismernénk őket! A kurzus során igyekszünk ezeket a gondolatokat is a tudati szintre emelni. Gyakorlati segítséget igyekszünk nyújtani egy az intézmény/szervezet által fókuszba helyezett problémára is. Tesszük ezt a Waldorf-pedagógiához hasonlóan úgy, hogy nem csak a fejhez szólunk, hanem „élménypedagógiára” törekszünk. Bizakodunk, hogy a kurzus végére az intézmény/szervezet is meg tudja tenni az első lépéseket saját útjai felkutatásához.

Felmerülő költség: 300.000 – 400.000,- Ft a képzési forma függvényében

„Utak a minőséghez” – a minőségi munka külső és belső feltételei – alapozó kurzus 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzés keretében. A továbbképzést alapvetően előre meghirdetett időpontban tartjuk és a képzési alkalom külön tájékoztatójában meghatározott feltételek szerint szervezzük, de kérheti ezt a formát is egy intézmény/szervezet a maga számára. A továbbképzés az önigazgató módon működő szervezetek – különösen a Waldorf-intézmények – számára kidolgozott „Utak a minőséghez” teljes körű minőségirányítási rendszer alapjait és összefüggéseit ismerteti. A résztvevők a megszerzett tudásukkal hozzájárulhatnak az eljárás intézményi szintű alkalmazásához. Tudatosíthatják, hogy a pedagógiai-szakmai munkával egyenrangú kérdések a szervezeti kérdések, és a szervezet minőségének közvetlen ráhatása van a pedagógiai-szakmai munka minőségére. Erősíthetik az intézményben a szociális élet kérdéseivel való tudatos foglalkozást.

Felmerülő költség: a mindenkori tájékoztatóban meghatározott részvételi díj szerint (2022/2023 tanévben 63.000,- Ft/fő)

Intézménykísérés 

Azt szeretnék, hogy az alapozó kurzuson megszerzett ismeretek gyakorlati tudássá váljanak, hasznosuljanak, ezáltal a közösség együttműködési tudatossága erősödjön, és tagjainak szociális képességei fejlődjenek. Ezért mindaddig, amíg nincsenek az intézményben/közösségben olyan kollégák, akik széleskörű és elmélyült ismerettel rendelkeznek az eljárásról, intézmény/közösség-kíséréssel támogatjuk az eljárás alkalmazásáért felelős csoport munkáját az eljárás egyes területein ható erők tudatosításában, a folyamatszintek betartásában, az eljárás eszközeinek alkalmazásában. Ez azt jelenti, hogy az intézményben/közösségben az eljárásért felelős csoport (vagy impulzust hordozó csoport) kiválasztja, hogy a képzők csoportjából kivel szeretne hosszú távon együttműködni, majd megállapodást kötnek vele. Ebben rögzítik, hogy az eljárás alkalmazásához milyen segítségre van szükségük, valamint azt, hogy az együttműködésnek mi lesz az időbeli ütemezése, illetve az anyagi vonzata. Ez a segítés az eljárás elmélyítését, gyakorlását szolgáló tevékenységeken belül sokféle lehet: előadások, műhelyek megtartása, beszélgetések, megbeszélések vezetése, stb. A cél minden esetben az intézményben felmerült kérdések megválaszolása és/vagy feladatok megoldása érdekében megismerni és alkalmazni az eljárásból eredő tudást. 

Felmerülő költség: nap díj: 40.000,- Ft/nap + útiköltség térítés; óradíj: 6.160,- Ft/45 perc + útiköltség térítés

Értékelés

Az eljárás alkalmazásához hozzátartozik ennek értékelése független szakértő(k) külső szemszögéből, ez a szociális hármas lépés (tervezés-cselekvés-értékelés) harmadik eleme. Az értékelési folyamatban nemcsak az objektív tényeket vesszük számba (beszámoló), hanem feltérképezzük az intézmény/közösség tevékenységének környezetre gyakorolt hatását (rezonancia) is. Ezen túl fontos szerepet kapnak az adott intézmény/közösség tagjainak személyes tapasztalatai, amelyeket feladataik elvégzése során szereztek (visszatekintés). Az intézmény/közösség az értékelési folyamat során tapasztaltakról végül egy írásbeli összegzést kap, amelyben rávilágítunk a „láthatatlan”, sokszor magától értetődő értékekre, szokásokra, viszonyulásokra és folyamatokra is. Az értékelés egyik fő célja, hogy az intézményhez/közösséghez tartozók maguk ismerjék fel azokat a viszonyokat, helyzeteket, folyamatokat, amelyeken a jövőben belső motivációjukból tudatosan változtatni akarnak. 

Felmerülő költség: a szerződött intézmények részére nincs költség