Munkatársak

Demkó Marianna

továbbképzések szervezése, önképzések segítése, pedagógiai tanácsadás, tantárgygondozás területfelelőse

1996 óta kísérem figyelemmel és támogatom a magyar Waldorf-mozgalom tevékenységét. Két Waldorf- iskola alapításában vettem részt, így a tanításon kívül a szervezeti kérdések, a működtetés, fenntartás, a kommunikáció és minőséggondozás területein is vannak tapasztalataim. A Váci Waldorf Iskolában 15 éven keresztül dolgoztam angoltanárként, kertművelés tanárként és osztálytanítóként.  A Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban 2013-19 között tanítottam, 2016-tól dolgozom a Waldorf Házban, ahol a továbbképzések, a pedagógiai tanácsadás és tantárgygondozás területén igyekszem segíteni Waldorf-pedagógus kollégáimnak.

demko.marianna@waldorf.hu

+36 20 346 7632


Gaál Judit

Intézményképviselő, gazdasági vezető, pedagógiai előadó

Gyermekeim révén kerültem kapcsolatba a Waldorf-pedagógiával. 2008-tól dolgozom a közoktatásban, az Óbudai Waldorf Óvoda óvodatitkáraként. 2014 januárjától kapcsolódtam be a Waldorf Ház munkájába, az igazgatási tanácsadás területén az óvodákért felelek, valamint a Ház gazdasági vezetői feladatait viszem.

gaal.judit@waldorf.hu
+36 30 425 9431


Kótai Zita

Irodavezető

2001 óta dolgozom a Waldorf-mozgalomban, 7 évig a Csillagösvény Waldorf iskolában voltam iskolatitkár és gazdasági ügyintéző, majd 4 évet töltöttem Solymáron, a Waldorf Pedagógiai Intézetben mint oktatásszervező. Jelenleg a Magyar Waldorf Szövetség és a Waldorf Ház irodájáért, adminisztrációjáért vagyok felelős. Feladataim közé tartozik emellett a gazdasági ügyek intézése is.

kotai.zita@waldorf.hu
+36 20 321 8036


Marosváry Péter

szakmai munkatárs (iskolai terület)

Földrajz tanári végzettségem mellett közoktatás-vezetői és Waldorf-osztálytanítói képzést végeztem. 1994 és 1999 között önkormányzati és magániskolákban tanítottam, ebből két évig megbízott igazgató voltam. 1999-től öt évig az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként működő Pedagógus-továbbképzési Központ Kutatás-fejlesztési Irodáján dolgoztam, majd 2004-től két évig – már a Sulinova Kht. keretében – az Országos Erdei Iskola Programot vezettem.
A Waldorf-pedagógiával gyermekeim óvodájában kerültem kapcsolatba 1994-ben. 2006 óta oszálytanítóként dolgozom a Fészek Iskolában. 2014 óta vagyok az iskola küldötte az Iskolák Gyűlésében és IGY képviselőként elnökségi tag. 2014 és 2020 között az MWSZ elnökeként vettem részt az érdekképviseleti munkában. 2019 elejétől 2020 végéig A Waldorf-pedagógia magyarországi gyakorlatának megújítása projekt vezetője voltam.
+36 20 77 854 88

Márföldi Erika

Szakmai munkatárs (óvodai terület)

1994-ben fiatal lányként kerültem először kapcsolatba a Waldorf pedagógiával. 

Hálás vagyok, hogy Annette Stroteichtől a Waldorf pedagógia alapjait tanulhattam, Gyöngyösiné Henczel Gabitól Nyíregyházán és Takácsné Ivaskó Ilonától a solymári Waldorf Óvodában tapasztalhattam meg a pedagógiát, mint élő valóságot. Először Takácsné Ivaskó Ilonával mentem egy Waldorf szövetségi ülésre, a mozgalomba ő vezetett be. 

Óvónői munkámat alapító óvónőként a Nyíregyházi Waldorf Óvodában kezdtem 1996-ban, magamba szívtam a Waldorf óvónőség elméletét, ideológiáját. Azóta számos óvodában jártam országszerte: óvónőként, óvodavezetőként is tevékenykedtem s volt, ahol tanácsadói szerepben. 

Németországban egy antropozófiai alapokon működő gyógypedagógiai otthonban gyógypedagógiát tanultam és dolgoztam egy évet különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, fiatalokkal. 

Hazatérve megáldott a Jó Isten az anyaság mindennapi tapasztalatával 3 gyermek révén. Elvégeztem az állami óvodavezető képzést, Szentkúti Márta érzékenyített tovább a pedagógiában a Ligetszépe Meseterápiás Módszer képzése alatt. A Waldorf Ház Gyermek és ifjúságvédelmi felelős képzését és elvégeztem, hogy tágítsam az óvodai munkám során a teret, amiben a gyermekeknek segíthetek.

Más óvodák, pedagógusok, közösségek segítése egészen pályakezdő óvónőségemtől jelen van az életemnek. A Waldorf Ház Tanácsadói Fórumába szintén Takácsné Ivaskó Ilona hívására léptem be, tanácsadással foglalkozó óvónők és tanárok közös munkájába. A Tanévindító Műhely megálmodásának része lehettem s minden évben aktívan részt is veszek benne előkészítőként, előadóként, mesélőként.

A Waldorf Ház munkatársaként szeretnék az óvodák segítőjévé válni mindazokon a területeken, amelyek a mozgalomban hangsúlyosan megjelennek.

S hogy mi motivál kitartóan a gyermekek őszinte világával kapcsolatban Waldorf óvónőként, azt a következő idézet megmutatja:

„Ha a neveléssel komolyan foglalkozunk, ez arra kötelez minket, hogy ne csak felismerjük Istent lelkünk megelégedettségére, hanem vele együtt, az isteni szándék szerint akarjunk cselekedni. Ehhez azonban szükségünk van a nevelés szellemi alapjaira.” 

„Ha tanárok (pedagógusok) akarunk lenni, meg kell keresnünk azt a szellemi alapot, amely képessé tesz bennünket arra, hogy imaginációból, inspirációból, és intuícióból dolgozzunk, hogy ne csak gondolkodjunk a szellemről, hanem a szellemnek megfelelően cselekedjünk is.”  (Rudolf Steiner, GA 305.; 15 és 26. o.)

marfoldi.erika@waldorf.hu

+36 30 587 39 05


Mészáros Anikó

iskolai tanügyigazgatás terület

Több mint 10 éve foglalkozom Waldorf-intézmények alapításával, működtetésével, ügyviteli, igazgatási feladatokkal fenntartóként és intézményi munkatársként.
2015-től 2018-ig a Fenntartói Kollégium képviselőjeként tagja voltam a Magyar Waldorf Szövetség elnökségének.
2017-ben indult a Waldorf Ház keretein belül a Fenntartói Képzés, melynek szakmai vezetője lettem.

Ezen évek alatt szerzett tapasztalataimmal szeretném segíteni az iskolákat és fenntartóikat az alábbi területeken:

– az intézmények és fenntartóik támogatása a tanügy-igazgatási, intézményműködtetési feladatokban

– intézményműködtetési konzultációk szervezése, lebonyolítása
– tanügyigazgatási tudástár és iratmintatár
– igény szerinti tanácsadás az alábbi területeken:
humán erőforrás gazdálkodás adminisztrációja (alkalmazottak besorolása és nyilvántartása),
statisztikai adatszolgáltatások,
béralapú támogatás-igénylés,
költségvetés-készítés,
jogszabályok értelmezése,
tanügyigazgatási kérdések,
fenntartói feladatok gyakorlása.
+36 20 330 6164