Bemutatkozás

Vezérkép

A Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet a Waldorf-pedagógiához kötődő pedagógiai szolgáltatásokat kíván nyújtani, a mindenkori jogi lehetőségek és kötelezettségek alapján, a Magyar Waldorf Szövetség fenntartásában.

Célunk, hogy szolgáltatásainkkal segítsük a Waldorf-intézmények, Waldorf-közösségek, valamint a hozzájuk kötődő egyének fejlődését. Tevékenységünkkel a Waldorf-pedagógia társadalmi szintű elfogadását, megismerését és megbecsülését kívánjuk szolgálni, szeretnénk elősegíteni annak társadalmi beágyazódását, ezért köznevelési intézményként működünk.

Munkánk alapjának az antropozófiát – Rudolf Steiner szellemtudományát – tekintjük. Arra törekszünk, hogy tevékenységünk során megjelenhessen a szabadság a szellemi alkotó munkában, az egyenlőség a jog területén és a testvériség a gazdasági vonatkozásokban.

A Waldorf-pedagógia eredeti forrásai mellett rendszeresen merítünk a hazai és a nemzetközi Waldorf-mozgalom eredményeiből. Számon tartjuk az aktuális pedagógiai újításokat, változásokat, és figyelemmel kísérjük a kutatási eredményeket.

Munkánkat két irányba folytatjuk:

Elsősorban a Waldorf-pedagógiai alapokon működő intézmények felé: szolgáltatásainkat a Waldorf-intézményekben fellépő valós igények/szükségletek alapján alakítjuk ki. Ezen igényekről/szükségletekről a Waldorf-mozgalomban folytatott párbeszédek során tájékozódunk, igyekszünk azokat minél körültekintőbben érzékelni.

A Waldorf-intézményeket egységesen érintő, országos szintű szakmai feladatokat is igyekszünk ellátni, tiszteletben tartva az intézmények szabadságát, autonómiáját.

Másodsorban a szakmai környezet felé: igyekszünk válaszokat adni a közoktatás irányítása, szervei, intézményei és a pedagógus szakma felől érkező, a Waldorf-pedagógia megismerésére irányuló igényekre, kérdésekre.

Munkafolyamataink kialakításakor figyelembe vesszük a jogi és gazdasági környezetünk elvárásait.

Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Waldorf-pedagógia szemlélete minél inkább megjelenjen és érvényesüljön az oktatáspolitikában, teret hódítson a köznevelésben.

Történet

A Waldorf-mozgalom belső fejlődése, valamint a növekvő állami elvárások új kihívások elé állították a Waldorf-közösséget. Ezért fontossá vált, hogy legyen egy államilag elismert Waldorf-pedagógiai szolgáltató intézet, amely amellett, hogy jogosult a pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtására, közvetlen kapcsolatban áll az oktatásirányítás intézményeivel, naprakész információkkal rendelkezik, érzékeli a közelgő trendeket, ugyanakkor a Waldorf-intézményekkel ápolt napi kapcsolatból adódóan tisztában van a Waldorf-pedagógusok, -intézmények szükségleteivel és lehetőségeivel.

2006-ban határozta el a közösség a pedagógiai szolgáltató intézet megalapítását, amiután 2008. április 1-én kezdte meg működéséta Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet (WHPSZI)

A WHPSZI az elmúlt esztendőkben minden tőle elvárhatót megtett annak érdekében, hogy jogszerűen szolgálhassa a Waldorf-intézményeket, és azok pedagógusait, tanulóit.

Működés

Waldorf-pedagógiai alapokról kiindulva és a jogszabályi környezetnek megfelelve szolgáljuk a Waldorf-intézményeket. Tevékenységeink során alapvető szándékunk, hogy az egész Waldorf-közösség szolgálatában, ugyanakkor a közösség tagjaival együttműködve dolgozzunk. Ezért a tervezéstől a szolgáltatások lebonyolításáig állandó kapcsolatban vagyunk a Waldorf Szövetség különböző fórumaival és a Waldorf-intézményekkel.