A tanulás, mint pozitív élmény – Tanulásmódszertan és tanításmódszertan a XXI. században

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

A programot ezúttal egy teljes Waldorf-tanári kollégiumnak hirdetjük. Az eddigi visszajelzések alapján interaktív, kooperatív tevékenységeink motiváló, feltöltő és inspiráló hatását minden tanár és együtt a tanári kollégium is azonnal érzékelheti, számos ötletünket azonnal kipróbálhatja munkája során. A továbbképzésen tudunk alkalmazkodni a helyi igényekhez, szükségletekhez, tapasztalataink szerint csapatépítő hatású és erősíti a kollégák közötti együttműködést. 

A képzés célja:

A Waldorf-pedagógiai módszerek alapján felrajzolja azt az ívet, amely támogatja a tanárokat, nevelőket abban, hogy képesek legyenek

– magukban tudatosítani a különböző életkorok sajátosságait és az ezeknek megfelelő tanulási-tanítási stratégiákat és technikákat,

–  a saját önismeretük és önértékelési képességük fejlesztésére,

– ezek alapján a diákokat önálló tanuláshoz, önismerethez, reális önértékeléshez segíteni , hogy tudatos fiatalokká váljanak, 

–   a tanulásmódszertan önálló, vagy szaktárgyon belüli, illetve szaktárgyi íveken keresztüli tanítására, 

–  változatos, motiváló tanórákat tartani, motiváló módon értékelni,

– erősödjön a résztvevők önnevelésre, szakmai elmélyülésre, megújulásra való igénye és képessége, lépjenek túl a gondolkodási és gyakorlati megszokottságaikon, 

–  gyakorlatban is tudják használni a képzésen tanultakat.

  A képzés tematikája:

  1. A tanulás és tanítás külső és belső feltételei, körülményei
  2. Az emberi érzékelés új megközelítése tanári és tanulói szemszögből – 12 érzék
  3.  Változatos tanulási stratégiák, technikák és munkaformák, a tanulói képességek és készségek      kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembevételével
  4. Színes, élvezetes és élménydús tanulás és tanítás iskolai keretek között
  5. Drámajátékok, retorikai, beszédtechnikai és önismereti gyakorlatok

Helyszín: A képzést választó Waldorf-iskola, Budapesten, vidéken egyaránt

Szakmai vezetők, előadók és gyakorlatvezetők: Demkó Marianna és Janovics Judit

Választható időpontok, melyek közül 30×45 percet kell egy tanári kollégiumnak tetszés szerint összeállítani:  

  1. március 24-25. (13.00-18.30), március 26. (9.00-16.00) és március 31-április 1. (13.00-18.30)

Jelentkezési határidő: 2022. március 18. péntek

Részvételi díj: megegyezés szerint (létszámtól és helyszíntől függ)

Jelentkezni és érdeklődni a demko.marianna@waldorf.hu email-címen lehet.