A tanulás mint pozitív élmény – Tanulásmószertan nem csak Waldorf-iskolában – 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

Azokat a kollégákat várjuk, akik szeretnének tudatosabban elmélyedni a tanulásmódszertan rejtélyeiben. A továbbképzés célja, hogy a Waldorf-pedagógiai módszerek alapján felrajzolja azt az ívet, amely támogatja a tanárokat és nevelőket abban, hogy képesek legyenek

– magukban tudatosítani a különböző életkorok sajátosságait és az ezeknek megfelelő tanulási-tanítási stratégiákat és technikákat,

– a saját önismeretük és önértékelési képességük fejlesztésére

– ezek alapján a diákokat önálló tanuláshoz, önismerethez, reális önértékeléshez segíteni, hogy tudatos fiatalokká váljanak

– a tanulásmódszertan önálló,vagy szaktárgyon belüli illetve szaktárgyi íveken keresztüli tanítására,

– változatos, motiváló tanórákat tartani, motiváló módon értékelni,

– erősödjön a résztvevők önnevelésre, szakmai elmélyülésre, megújulásra való igénye és képessége, lépjenek túl a gondolkodási és gyakorlati megszokottságaikon

– gyakorlatban is tudják használni a képzésen tanultakat.

Helyszín: Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Budapest Asbóth utca 17.

Időpont: 2023. júl. 12-13. és aug. 2-3.

Jelentkezési határidő: 2023. július 1. Jelentkezni ezen az űrlapon lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflbIZ25YDUqHxXvoMAZuJm3qcA9FIVKG8vVu1FN-RS-qj3rg/viewform

Tájékoztató

Órarend

Szakmai felelősök, szervezés:

Janovics Judit

+36 20 567 8295

janovics.judit@gmail.com

Demkó Marianna

+36 20 346 7632

demko.marianna@waldorf. hu