Megismerési formák

Az Utak a minőséghez eljárást jelenleg az alábbi formákban ismerhetik meg az érdeklődők

  1. Bevezető előadás

Szociális életünk akkor is folyamatosan alakul, ha tudatosan nem foglalkozunk vele, csak nem biztos, hogy olyan módon, mely a közös idea megtestesülését segíti, és ami a közösségben élők számára megfelelő. Mindannyian ismerjük azokat a tüneteket – sok esetben ismétlődnek -, amikor vészesen eltolódnak az egyensúlyok, pl. a közösségben betöltött személyes szerepvállalásokban, egyéni kezdeményezésben, vagy amikor nehézkes az együttműködés, ill. amikor kimondatlan vagy akár nyílt konfliktusok vannak jelen a közösségben.

Az Utak a minőséghez a szociális élet művészetének tudatos gyakorlásához ad antropozófus szellemi hátteret és konkrét módszertani, gyakorlati kapaszkodókat. Az ezzel kapcsolatos bevezető előadást azoknak a közösségeknek ajánljuk:

– akik szeretnének rátekinteni azokra a helyzetekre, amikor a szociális életükben többször ismétlődő problémák merülnek fel,

– akik még a döntés előtt állnak, hogy ezzel az eljárással szeretnék-e megsegíteni önigazgatási munkájukat,

– vagy ahol az eljáráshoz csatlakozás óta jelentős személyi változások voltak az intézményben/szervezetben, és jó lenne újra feleleveníteni az ismereteket.

Legtöbbször egy előadó várja az érdeklődőket 2×90 vagy 4×90 perces időkeretben. Az előadás elméleti és gyakorlati részeket tartalmaz, sok csoportos feladattal tarkítva, interaktívan. Szó esik többek között a pedagógiai partnerségről, az önigazgatásról, a feladatközösségek felépítéséről, gördülékenyebb megszervezéséről, a szociális törvényről és a szociális hármas lépésről.

  1. Alapozó kurzus

Miért “Utak a minőséghez”, miért nem “Út a minőséghez”? Már a név is jelzi, hogy nincs általános recept arra, miképp alakítsa ki egy közösség a szervezeti életét. Egyedi utak vannak. Egy önigazgató közösségnek együtt kell eljutnia oda, hogy megfogalmazza a céljait, meghatározza ehhez a megvalósítás lépéseit. A társadalmi elvárások, igények folyamatosan változnak. Ezekhez úgy kell tudni alkalmazkodni, hogy az eredeti impulzus megmaradjon.

A szociális életünk mindenképp alakul. Akkor is, ha nem vesszük tudatosan kézbe és hagyjuk, hogy a sors alakítsa.

Ha mégsem bíznánk a véletlenre, akkor ismerni kell a közösségi életet alakító erőket. Ezek megismerésében és megragadásában segít az Utak a minőséghez eljárás Alapozó kurzusa.

A korábbi években ez egy központi képzés volt, amelyre különböző intézményekből/szervezetekből jöhettek az egyes érdeklődők. Azt tapasztaltuk, hogy az az egy-két lelkes ember, aki elvégezte az alapozó kurzust, nehezen indította el ezt egy egész intézmény/szervezet mindennapi életében. Ezért idéntől „házhoz visszük” a képzést. Minél több résztvevő van jelen, annál inkább biztosítva látjuk azt, hogy valóban használható eszköz legyen az egész intézmény/szervezet számára. Tesszük ezt a felmerülő igényeket figyelembe véve három vagy négy napon keresztül, egy-egy hétvégi napon vagy más bontásban.

Kibontjuk a Bevezető előadásban vázolt 12 területet. Megismerkedünk ezek minőségével, hatásaival, folyamatlépéseivel. Rátekintést adunk arra, hogy mi mivel van összefüggésben, milyen „élethelyzet” milyen területhez tartozik. Társas viszonyainkban erők hatnak ránk akkor is, ha ezeknek nem vagyunk tudatában. Mennyivel jobb és hatékonyabb lenne, ha ismernénk ezeket! A kurzus során igyekszünk ezeket a gondolatokat is a tudati szintre emelni. Gyakorlati segítséget igyekszünk nyújtani egy az intézmény/szervezet által fókuszba helyezett problémára is. Tesszük ezt a Waldorf-pedagógiához hasonlóan úgy, hogy nem csak a fejhez szólunk, hanem „élménypedagógiára” törekszünk. Az Alapozó kurzus végére reméljük, hogy az intézmény/szervezet is meg tudja tenni az első lépéseket saját útjai felkutatásához.

Hogyan tudtok jelentkezni az alapozó kurzusra?

Amennyiben intézményetek érdeklődik az eljárás iránt, úgy kérjük, hogy jelezzétek felénk az igényeteket. Ezután munkatársunk megkeres Benneteket és veletek egyeztetve alakítjuk ki a továbbképzés pontos kereteit – 3 vagy 4 nap, egy tömbben vagy több alkalomra elosztva, stb. -.

További információ, jelentkezés: gaal.judit@waldorf.hu

  1. Intézménykísérés

Azt szeretnék, hogy az alapozó kurzuson megszerzett ismeretek gyakorlati tudássá váljanak, hasznosuljanak, ezáltal a közösség együttműködési tudatossága erősödjön, és tagjainak szociális képességei fejlődjenek. Ezért mindaddig, amíg nincsenek az intézményben/közösségben olyan kollégák, akik széleskörű és elmélyült ismerettel rendelkeznek az eljárásról, intézmény/közösség-kíséréssel támogatjuk az eljárás alkalmazásáért felelős csoport munkáját az eljárás egyes területein ható erők tudatosításában, a folyamatszintek betartásában, az eljárás eszközeinek alkalmazásában.

Ez azt jelenti, hogy az intézményben/közösségben az eljárásért felelős csoport (vagy impulzust hordozó csoport) kiválasztja, hogy a képzők csoportjából kivel szeretne hosszú távon együttműködni, majd megállapodást kötnek vele. Ebben rögzítik, hogy az eljárás alkalmazásához milyen segítségre van szükségük, valamint azt, hogy az együttműködésnek mi lesz az időbeli ütemezése, illetve az anyagi vonzata. Ez a segítés az eljárás elmélyítését, gyakorlását szolgáló tevékenységeken belül sokféle lehet: előadások, műhelyek megtartása, beszélgetések, megbeszélések vezetése, stb. A cél minden esetben az intézményben felmerült kérdések megválaszolása és/vagy feladatok megoldása érdekében megismerni és alkalmazni az eljárásból eredő tudást.

Az Utam eljárás fentiekben részletesen bemutatott különböző formáinak díjai

Szolgáltatás

Díj

Bevezető előadás napi díj: 35.000,- Ft/nap + útiköltség-térítés

óradíj: 5.525,- Ft/45 perc + útiköltség-térítés

Alapozó kurzus 255.000-320.000,- Ft képzési forma függvényében/képzési csoport (12-50 fő)
Intézménykísérés napi díj: 35.000,- Ft/nap + útiköltség-térítés

óradíj: 5.525,- Ft/45 perc + útiköltség-térítés