Category Archives: Hírek

Beharangozó- Kezdő Kép

Kedves Óvópedagógus Kollégák, Óvodai Segítők!

2023-ban folytatódik a nyári tábor olyan óvópedagógusoknak és munkatársaiknak, akik még ismerkednek a Waldorf pedagógiával, esetleg a Waldorf óvóképzés előtt állnak.  Gyakorlati tapasztalatból, tevékenységekből kiindulva ismerkedünk az óvodai mindennapokkal, a pedagógia sajátosságaival, a felnőtt szerepével. A 4 napos tábor ideje: 2023. június 27-30. Kérdéseitekkel Márföldi Erikát kereshetitek az alábbi elérhetőségeken: +3630/58-73-905 vagy marfoldi.erika@waldorf.hu

Részletes információk a tanév második felében várhatóak.

Létesülő önismeret – a világ megismerése, Kutatás a szellemi növekedés útján

Kedves Óvónők és Kedves Nevelők!

Ebben a nevelési évben is lehetőséget adunk az önnevelés útján járni minden óvópedagógusnak és óvodai munkatársnak. Október 8-án, január 7-én, április 1-jén egynapos szakmai nap keretében, majd a nyár folyamán június 27-30. között 30 órás akkreditált továbbképzésben dolgozunk. A közös munka fókusza a felnőtt nevelő önismerete, címe a Létesülő önismeret – a világ megismerése, Kutatás a szellemi növekedés útján.

Az első alkalom

időpontja: 2022. október 8., szombat

helyszíne: Közép-budai Waldorf Iskola (Bp. II., Tárogató u. 2-4.)

jelentkezési határideje: 2022. szeptember 27.

részvételi díja: 9.000,- Ft/fő

Jelentkezni a JELENTKEZÉSI LINKEN lehet.

Várjuk jelentkezéseteket és kérjük segítsétek munkánkat a jelentkezési határidő betartásával!

Gaál Judit

gaal.judit@waldorf.hu

UTAK 60 órás továbbképzés

Kedves Kollégák!
Új képzésünkre hívunk benneteket, ahol olyan elméleti és gyakorlati tudást kínálunk,  amely segítségével megérthetővé válnak a szociális térben ható törvényszerűségek és kezelhetővé a közösségekben működő erők.
Az önigazgatás nagyon új szervezeti forma, nincs benne nagy gyakorlatunk, nincsenek előttünk jól működő példák, akiktől könnyen elsajátíthatnánk, hogy lehet ezt jól csinálni. Mivel többnyire a hierarchikus működés eszköztárát használjuk, és gyakran az együttműködési képességeink is hiányosak, nagyon sok szervezeti nehézséggel küzdünk, és sokszor megtapasztalhattuk, hogy a legértékesebb pedagógiai munka is felőrlődik ezeken a nehézségeken.
Jó hír azonban, hogy az önigazgató szervezeti működés kultúrája megtanulható. Ha ismerjük és tudatosítjuk azokat a törvényszerűségeket, amik az ember-ember közötti kapcsolatokban hatnak, akkor megtalálhatjuk az adott helyzetre leginkább illő megoldásokat, és fejleszthetjük az ehhez szükséges képességeinket. Természetesen nem lehet varázsütésre minden problémát megoldani, de el lehet kezdeni egy olyan tanulási folyamatot, amivel elérhető, hogy egyre kevesebb tudatlanságból vagy gyengeségből eredő problémánk legyen.
Az “Utak a minőséghez” eljárás 60 órás akkreditált képzésével nem a szokásos minőségirányítási rendszerek folyamatszabályozási metódusát kínáljuk, hanem egy olyan szemléletmódot, melynek segítségével a közösségeink elindulhatnak a szociális tudatossághoz és így az egészséges önigazgató működéshez vezető úton.
Várjuk a képzésre mindazokat, akik úgy érzik, szeretnének tenni intézményeinkben az együttműködés képességének erősödéséért.
Szeretettel:
Gulyás Andrea és Tornai Tünde
szakmai vezetők

Képzők Napja 2022. október 15.

Kedves Kollégák!

A Képzések Kollégiuma szeretettel hív a Képzők Napja következő találkozójára. Az elmúlt két tanévben végzett közös munka során jutottunk arra, hogy a kutatás témájával szeretnénk foglalkozni. Céljaink, hogy

 • együtt képződjünk,
 • közösen foglalkozzunk a kutatás témával és a képzéseken már meglévő tapasztalatokkal,
 • a szellemtudományos kutatás és a mai tudományos kutatás alapjait megismerjük, és együtt kutassuk tovább,
 • megvizsgáljuk a materialista természettudományos gondolkodás és a goetheanisztikus megközelítés sajátosságait,
 • és rátekintsünk a pedagógiai vetületre, hogyan jelenik meg a megfigyelésben, a művészetek és az önismeret területén.

Ennek szellemében a tanéven átívelő három alkalmas folyamatot szeretnénk elindítani.  Az előkészítésben keressük az együttműködést a  Varga Márta által vezetett természettudományos csoporttal és a Pedagógiai Szekcióval.

Az első találkozó dátuma: 2022. október 15. szombat 

A következő két találkozó januárban és márciusban lesz, a pontos dátumokat együtt fogjuk megbeszélni októberben. A helyszínnel kapcsolatos információkat és a jelentkezési lapot szeptemberben  fogjuk küldeni.

Kérjük, írjátok be a naptárotokba a dátumot, és olvasgassátok az alábbi linkeken is megtalálható részeket.

Rudolf Steiner Antropozófiai vezérlő tételek (GA 26) 183-185: 29. levél – http://antropozofia.hu/ga26/#f43

Rudolf Steiner Történelmi szimptomatológia (GA 185) 3. fejezet: Az újkori történelem jellegzetes szimptómái (Dornach, 1918. okt. 20.) – http://antropozofia.hu/ga185/#f3

Rudolf Steiner A külső világ spirituális háttere (GA177) 10. fejezet – http://antropozofia.hu/ga177/#f11

Szeretettel várunk benneteket:

Barabás Katalin és Demkó Marianna a KK nevében

Óvodai Szakmai Műhely

Kedves Óvónők, Óvodai Munkatársak!

„Amit utólag gondolnak el, az a szó valódi értelmében csak a múltra vonatkozhat. Amit előre gondolnak el, az valami olyannak a kezdete, ami belenövekszik a jövőbe. Így lesz az ember polgára, alkotója a jövőnek. Kiterjeszti énje erejét a jelenből a jövőbe, amennyiben nemcsak csupán az utólag elgondolt, hanem az előre elgondolt igazságokat is saját tulajdonává teszi. Ebben rejlik az előre elgondolt igazságok felszabadító ereje.” (Rudolf Steiner: A lelki élet metamorfóziasai, Az igazság missziója, GA59)

 Várunk benneteket szeretettel az augusztus 25-én (csütörtök) megrendezésre kerülő Óvodai Szakmai Műhelyre, mely a Tanévindító Műhely rendkívüli formában történő találkozójának és az Óvoda Működtetési Konzultációnak az összekapcsolása. A nap két részből áll, amit az ÓRARENDben láthattok is.

Médiatudatosság és digitális eszközhasználat a Waldorf-pedagógiában

…Arról van szó, hogy a civilizáció során megjelenő egyes dolgokhoz egyúttal meg kell találnunk az ellenszerüket is, hogy az embert, akit kívülről gyengítünk, belülről megerősíthessük.” (Rudolf Steiner)

Kedves kollégák!

Szeretettel várunk Benneteket a Médiatudatosság és digitális eszközhasználat a Waldorf-pedagógiában – a Digitális kultúra tantárgy bevezetése 7. osztályban című továbbképzésünkre.

 Várjuk azokat, akik

 • osztálytanítók – bármely évfolyamról  –
 • 2022 szeptemberétől a 7. osztályban tanítani fogják a digitális kultúra tantárgyat
 • szaktanárok
 • informatika tanárok
 • az iskola bármely tanáraként, segítőjeként szeretnének részt venni saját iskolájukban egy olyan csoportmunkában, amely alapján még tudatosabban és felkészültebben tudják segíteni a diákokat és szülőket, hogy el tudjanak igazodni a média és digitális terek világában.

Témák:

–          Digitális kultúra és médiatudatosság – ív 0 éves kortól -13. osztályig

–          Hogyan tanítok gép nélkül a média tudatos használatára?

–          Időzítés: mit? mikor? hogyan?; pl. szakórában, epochában

–          Veszélyek

Beharangozó – Utak a minőséghez akkreditált továbbképzés

A tavaszi időszakban sikeresen akkreditáltattuk az „Utak a minőséghez” – a minőségi munka külső és belső feltételei 60 órás továbbképzést.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az önigazgató módon működő szervezetek – különösen a Waldorf-nevelési-oktatás intézmények – számára kidolgozott „Utak a minőséghez” teljes körű minőségirányítási rendszer 12 munkaterületét, azok folyamatszintjeit és összefüggéseit. A résztvevők képessé váljanak az eljárás intézményi szintű bevezetéséhez, alkalmazásához, valamint, hogy képesek legyenek erősíteni és elmélyíteni az intézményekben a szociális élet kérdéseivel való tudatos foglalkozást, törődést.

Időpont: 2022. november 5-6-7., 2023. január 7-8-9., március 4-5-6., szombat-vasárnap-hétfő, alkalmanként 20 óra, feltöltődést adó órabeosztással és ritmussal.

További részletek rövidesen!

Gaál Judit

Beszámoló a Waldorf-óvodapedagógiai 30 órás akkreditált továbbképzésről

Július 4-6. között került megrendezésre a Waldorf-Óvodapedagógiai Műhely: Önnevelés a kisgyermek fejlődési sajátosságainak ápolásáért 30 órás akkreditált továbbképzés. Az önnevelés folyamatában a Morális ösztön, Morális intuíció, Morális fantázia témával dolgoztak a résztvevők. Három nap – három téma. Az adott nap témája a formarajz és előadást követően a művészeti órák – euritmia, megfigyelés művészet, agyagozás – során tudott elmélyülni, majd a délutánban konkrét kérdés által vezetett konferencia- és egyéni munkában további megdolgozásra került.
A továbbképzésen 15 Waldorf-óvodából 17 óvónő és 3 segítő vett részt, akiket Barcsik Ágota euritmista, Ivaskó Ilona Waldorf-óvónő, Martin Keizer művészetterapeuta vezetett az önnevelési úton, a gazdasszony jómagam voltam. A helyszínt a Közép-budai Waldorf iskola biztosította,  együttműködésüket ezúton is köszönjük.
Szerda este Weber: Csónakon c. dalával búcsúztunk egymástól.
Következő találkozási lehetőség az októberi szakmai napon,  részletek a későbbiekben, addig is “De jó ez a nyár ilyen gondtalanul”.
Gaál Judit
szervező

Visszatekintés: Kezdő Kép nyári tábor

Kezdő Kép Nyári Tábor

2022.06.28-07.01.

Solymár

A képzésünk alapját Antoine de Saint-Exupéry Fohásza adta, mely így kezdődik:

„Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak

erőt kérek a hétköznapokhoz.

Taníts meg a kis lépések művészetére!…”

 

Kezdő Kép PÓTHATÁRIDŐ: JÚNIUS 20.

Kedves Óvónők, Dajkák, Segítők, Nevelők!

Szeretettel hívunk Benneteket a nyári táborunkra. 2022.június 28-án indul az első

Kezdő Kép,  4 napos nyári táborunk, mely Bevezetés a Waldorf-óvodapedagógiába.

A képzés kedd 10.15-től péntek 17.00-ig tart Gegesi Kiss Rita és Márföldi Erika Waldorf óvónők szakmai vezetésével.

A képzés további tanárai: Fábri Ildikó Waldorf óvónő, M. Horváth Adrienn kézműves oktató és Sverteczki Melinda euritmista.

Téma: A kis lépések művészete,

mellyel célunk, hogy azokat az óvodában dolgozókat (óvónőket és munkatársakat) is segítse a szakmai, pedagógiai munkájukban a Waldorf Ház, akik még ismerkednek a Waldorf pedagógiával, esetleg a Waldorf óvóképzés előtt állnak. Gyakorlati tapasztalatból, óvodai tevékenységekből kiindulva a négy alapérzékkel ismerkedünk, valamint a gyapjú csodálatos hatásaival, a felnőtt ember jelenlétével az óvodában. 

A képzésre várjuk azokat az óvónőket, dajkákat, óvodai munkatársakat, akik még nem rendelkeznek Waldorf óvópedagógus végzettséggel és a képzést nem kezdték el.

A képzés célja: 

 • betekintés a Waldorf-óvodapedagógiába
 • önmagunk megismerése művészi mozgással és testtudat gyakorlatokkal
 • elmélyülés a gyapjú minőségében
 • saját tapasztalatra épített kutatás a mese, körjáték, reggeli kör és ölbéli játékok terén
 • tapasztalatra épített pedagógiai ismeretek megalapozása
 • ismerkedés a négy alapérzékkel önmagunkon keresztül
 • érzékenyítés az antropozófiára

Időpont: 2022.június 28 és július 1.

Helyszín: Galagonya Waldorf Óvoda, Solymár, József Attila u. 39.

Jelentkezési PÓTHATÁRIDŐ határidő: 2022. június 20.

Részvételi díj: 39.000,- Ft/fő, mely a szünetekben a büfét és a művészeti munka anyagköltségét is tartalmazza.

A jelentkezni az alábbi linken lehetséges: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLH3HzmJ-wbIBAEdkU7cIDLVwGq5UjfxjzATGlmByHq_00YQ/viewform

Várjuk jelentkezéseteket és kérjük segítsétek munkánkat a jelentkezési határidő betartásával!

Szeretettel, a továbbképzés konferenciája nevében:

Márföldi Erika

TÁJÉKOZTATÓ